Zakon o zaštiti životinja


HRVATSKI SABOR
3045

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA
Proglašavam Zakon o zaštiti životinja, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. prosinca 2006. godine.
Klasa: 011-01/06-01/76
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 7. prosinca 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O ZAŠTITI ŽIVOTINJA


Zakon o zaštiti životinja

Kalendar događanja