Zakon o veterinarstvu


HRVATSKI SABOR
1372
Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O VETERINARSTVU
Proglašavam Zakon o veterinarstvu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. ožujka 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/22
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 5. travnja 2007.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON O VETERINARSTVU

Zakon o veterinarstvu

Kalendar događanja