Upitnik - Izmjene Uredbe 1/2005 - zaštita životinja pri prijevozu - obavijest Europske komisije


TECHNICAL CONSULTATION RELATED TO THE PREPARATION OF THE COMMISSION PROPOSAL TO REVISE THE REGULATION (EC) No 1/2005 ON THE PROTECTION OF ANIMALS DURING TRANSPORT

TEHNIČKE KONZULTACIJE KOJE SE ODNOSE NA PRIPREMU PRIJEDLOGA KOMISIJE ZA REVIZIJU UREDBE (EZ-a) br. 1/2005 O ZAŠTITI ŽIVOTINJA TIJEKOM PRIJEVOZAUpitnik - Izmjene Uredbe 1/2005 - zaštita životinja pri prijevozu - obavijest Europske komisije

Kalendar događanja