Pravilnik o utvrđivanju prevalencije i otpornosti bakterija roda Campylobacter Spp. na antimkrobne pripravke u jatima tovnih pilića i utvrđivanju prevalencije bakterija Campylobacter Spp. i Salmonella Spp. u trupovima tovnih pilića, NN 31/10


Pravilnik o utvrđivanju prevalencije i otpornosti bakterija roda Campylobacter Spp. na antimkrobne pripravke u jatima tovnih pilića i utvrđivanju prevalencije bakterija Campylobacter Spp. i Salmonella Spp. u trupovima tovnih pilića, NN 31/10

Kalendar događanja