Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla


Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla/ Register of approved establihments dealing with food of animal origin
________________________________________
EU

UPISNIK SVIH ODOBRENIH OBJEKATA (PDF) – All approved establishments
0 - Opće aktivnosti (PDF) – General activity
I - Meso domaćih papkara i kopitara (PDF) – Meat of domestic ungulates
II - Meso peradi i lagomorfa (PDF) – Meat of poultry and lagomorphs
III - Meso divljači iz uzgoja (PDF) – Farmed game meat
IV - Meso divljači (PDF) – Wild game meat
V - Mljeveno meso, mesni pripravci, strojno otkošteno meso (PDF) – Minced meat, meat preparations, mechanically separated meat
VI - Mesni proizvodi (PDF) – Meat products
VII - Živi školjkaši (PDF) – Live bivalve molluscs
VIII - Proizvodi ribarstva (PDF) – Fishery products
IX – Sirovo mlijeko i mliječni proizvodi (PDF) – Raw milk and dairy  products
X – Jaja i proizvodi od jaja (PDF) – Eggs and egg products
XI – Žablji kraci i puževi (PDF) – Frogs' legs and snails
XII – Topljene životinjske masti i čvarci (PDF) – Rendered animal fats and greaves
XIII – Prerađeni želuci, mjehuri i crijeva (PDF) – Treated stomachs, bladder and intestines
XVI – Punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda (u skladu s nacionalnim zakonodavstvom) (PDF) – Apiculture products
XVII – Ostalo (PDF) – Other
Legenda – SANCO kratice (PDF) – Legend – SANCO codes
Upisnik slobodnih zona, carinskih skladišta i slobodnih skladišta za nesukladne pošiljke (PDF) - Register of free zones, customs warehouses and free storage for non-compliant consignments

NON-EU

Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s privremenim odobrenjem za rad / Approved establishments dealing with food of animal origin with temporary approval (PDF)

Kalendar događanja