RASFF


 
 Stupanjem na snagu Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (Narodne novine, br. 52/21), sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) prešao je iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u nadležnost Državnog inspektorata.
Informacije vezane za RASFF sustav - podaci o nacionalnoj kontakt točki, zakonodavstvo kojim se uređuje RASFF sustav, obavijesti za potrošače, te sve ostale povezane informacije za građane dostupne su na stranicama Državnog inspektorata, na sljedećoj poveznici: https://dirh.gov.hr/rasff/454

Kalendar događanja