RASFF


U skladu sa člankom 4. Pravilnika o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (NN br.155/13), o incidentu ili potencijalnom incidentu nacionalna kontakt točka (NKT) mora biti obaviještena od strane tijela nadležnih za provođenje službenih kontrola, Hrvatske agencije za hranu i Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za zaštitu bilja.

Istim je Pravilnikom propisano da izvori obavijesti, o incidentu ili potencijalnom incidentu obavještavaju NKT putem obrazaca koje izrađuje i ažurira NKT, a objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede.


Obrasci koji se koriste u HR RASFF sustavu su:

Obavijest o incidentu ili potencijalnom incidentu verzija 1.3. - Obrazac „Obavijest o incidentu ili potencijalnom incidentu

Originalna RASFF obavijest verzija 3.3. (OBRAZAC POPUNJAVA SAMO NKT) - Obrazac „Originalna RASFF obavijest“

Dodatna RASFF obavijest verzija 3.4 - Obrazac „Dodatna RASFF obavijest

Distribucijska lista - Obrazac „Distribucijska lista“
 

Kalendar događanja