Kontrolna lista koja će se ispunjavati prilikom službenog uzimanja uzorka za Dražavnog programa monitoringa rezidua (DPMR)Kalendar događanja