Influenca ptica 

Obrazac za uzorkovanje domaće peradi


Program nadziranja visokopatogene influence ptica u divljih ptica u Republici Hrvatskoj


Visoko patogena influenca ptica

Influenca ptica je vrlo kontagiozna virusna bolest peradi i drugih ptica koju uzrokuje tip A virusa influence. Može se manifestirati na različite načine, ovisno uglavnom o sposobnosti virusa da uzrokuju bolesti (patogenost) i o pogođenim vrstama. Prema svojoj patogenosti (sposobnosti da izazove bolest) virus influence ptica dijeli se na:

 • visoko patogeni virusi IP (VPIP)  se brzo šire i dovode do visoke stope smrtnosti (do 100% u roku od 48 sati)
 • nisko patogeni virusi IP (NPIP) uzrokuju općenito blage simptome bolesti te lako mogu proći neotkriveni.
 
 Visokopatogena influenca ptica u peradi
 
Od domaće peradi najčešće obolijevaju kokoši i purani, a  u pataka i gusaka razviju se blagi simptomi bolesti. Divlje ptice koje žive uz vodu, poglavito divlje patke, prirodno su otporne na bolest i ne pokazuju kliničke znakove oboljenja te stoga predstavljaju rezervoar virusa i glavnu opasnost za širenje bolesti na domaću perad.


ZNAKOVI KARAKTERISTIČNI ZA BOLEST
 
 • Iznenadna uginuća peradi bez kliničkih znakova bolesti
 • Potištenost                        
 • Nakostriješenost perja
 • Značajan pad nesivosti i valivosti, loša kvaliteta ljuske jajeta
 • Kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun
 • Edem glave i vrata
 • Cijanoza kreste i podbradnjaka
 • Sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem  nepokrivenim područjima nogu
 • Živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje).
 
Subjekti i druge relevantne fizičke ili pravne osobe dužni su odmah i bez odgađanja prijaviti veterinaru ukoliko postoji:
 
 • sumnja na bolest (klinički znakovi karakteristični za IP)
 • pojava neuobičajenih uginuća
 • smanjenje proizvodnje (pad unosa hrane i/ili vode; smanjena nesivost).
 
U svrhu nadziranja VPIP u peradi, na području RH provodi se Program nadziranja visokopatogene influence ptica u peradi u Republici Hrvatskoj:
 
 Visokopatogena influenca ptica u divljih ptica
 
Epidemiološka situacija u Republici Hrvatskoj
 
Tijekom 2022. godine VPIP, podtipa H5N1 je potvrđena u sljedećim županijama i vrstama divljih ptica (ukupno 11 divljih ptica):
- crvenokljuni labud u Karlovačkoj županiji, obala Korane
- crvenokljuni labud u Istarskoj županiji, Antenal, Novigrad
- lisasta guska u Osječko- baranjskoj županiji, Kopački rit
- 2 crvenokljuna labuda u Vukovarsko- srijemskoj županiji, rijeka Biđ
- 2 crvenokljuna labuda u Zagrebačkoj županiji, Strmec samoborski, jezero Kipišće
- 4 crvenokljuna labuda u Vukovarsko- srijemskoj županiji, Olajnica.
 
Broj pretraženih i pozitivnih divlji ptica u 2022. godini:

Županija Mjesto uzorkovanja/nalaza divlje ptice Broj uzorkovanih i pretraženih divljih ptica Broj pozitivnih divljih ptica- VPIP
Brodsko- posavska Slavonski Brod 1  
Dubrovačka- neretvanska Tučepi 1  
Grad Zagreb Zageb, Bundek  3  
Grad Zagreb 2  
Zagreb, Blato - Šljunčara Lučko 7  
Jakuševec 3  
Zoološki vrt grada Zagreba 1  
Istarska Novigrad, Antenal 2 1
Buje 1  
Karlovačka Karlovac, obala Korane 1 1
Duga Resa 1  
Koprivničko- križevačka Sveti Petar Orehovec 1  
Međimurska Čakovec, blizina groblja 1  
Osječko- baranjska Osijek, obala Drave              1  
Mrzović 1  
Kopački rit, jezero Sakadaš 2 1
Grad Osijek 2  
Đakovo 1  
Primorsko- goranska Grad Rijeka 3  
Rijeka, Brašćine 1  
Grad Crikvenica 1  
Mali Lošinj 1  
Grad Bakar 2  
Sisačko- moslavačka Sisak, potok u Stupnu   1  
Sisak, rijeka Odra 1  
Splitsko- dalmatinska Grad Split 3  
Vukovarska- srijemska Vukovar, rijeka Vuka-Olajnica 1 1
Vinkovci, rijeka Bosut 1  
Cerna 1  
Cerna, rijeka Biđ 1  
Ivankovo, rijeka Biđ 3 2
Rokovci, rijeka Bosut 1  
Komletinci 1  
Stara Gradiška 1  
Vinkovci 1  
Vukovar, Mitnica - igralište 1  
Vukovar, rijeka Vuka- centar 3 3
Zadarska Privlaka 2  
Zagrebačka Žukovec 2  
Vrbovec, Prilesje 1  
Breška greda 1  
Strmec Samoborski, Kipište 2 2
Prerovec 1  
Čička poljana 1  
UKUPNO 70
 

U svrhu nadziranja VPIP u peradi, na području RH provodi se Program nadziranja visokopatogene influence ptica u divljih ptica u Republici Hrvatskoj:
 
U slučaju primjećivanja uginuća većeg broja divljih ptica molimo da kontaktirate najbližeg veterinara ili Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane na e-mail: veterinarstvo@mps.hr ili na broj: 099/4392-507 - dežurstvo izvan radnog vremena.
 
 

Kalendar događanja