Plan uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla


Plan uzorkovovanja hrane životinjskog porijekla za 2019. godinu.
http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/HranaZivPod/Monitoring hrane 2019 web.pdf


Kalendar događanja