Nekomercijalno premještanje u Republiku Hrvatsku pasa, mačaka i pitomih vretica iz državnih područja i trećih zemalja (osim iz Andore, Švicarske, Farskih Otoka, Gibraltara, Grenlanda, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina i Države Vatikanskoga Grada)


Ukoliko državljanin treće zemlje (osim iz Andore, Švicarske, Farskih Otoka, Gibraltara, Grenlanda, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina i Države Vatikanskoga Grada) namjerava otputovati u Republiku Hrvatsku sa svojim psom, mačkom ili pitomom vreticom kao kućnim ljubimcem, takvo kretanje kućnog ljubimca će se smatrati nekomercijalnim kretanjem ukoliko budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

 • u trenutku započinjanja kretanja kućni ljubimci nisu namijenjeni prodaji, predaji drugom vlasniku ili u druge komercijalne svrhe;
 • kućni ljubimci su u pratnji vlasnika ili ovlaštene osobe;
 • broj kućnih ljubimaca tijekom pojedinačnog nekomercijalnog premještanja nije veći od 5;
 • kućni ljubimci su cijepljeni protiv bjesnoće, u skladu s uputama proizvođača cjepiva, koje mora biti sukladno sa zahtjevima valjanosti iz Priloga III. Uredbe (EU) br. 576/2013;
 • kućni ljubimci su označeni/identificirani mikročipom ili jasno čitljivom tetovažom koja je tetovirana prije 3. srpnja 2011. godine;
 • kućne ljubimce treba pratiti veterinarski certifikat za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka ili pitomih vretica u Europsku uniju propisan u Dijelu I. Priloga IV. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013;
 • kućne ljubimce treba pratiti ovjerena preslika službenog izvješća o zadovoljavajućim rezultatima testa na protutijela virusa bjesnoće izdana od odobrenog laboratorija ukoliko se kućni ljubimci nekomercijalno premještaju iz visokorizičnih zemalja u odnosu na bjesnoću;

Osim veterinarskog certifikata kućne ljubimce treba pratiti pisana izjava propisana u dijelu 3. Priloga IV. Provedbene Uredba Komisije (EU) br. 577/2013 vlastoručno potpisana od vlasnika ili ovlaštene osobe kojom se potvrđuje da kućni ljubimci nisu predmet premještanja koje ima za cilj njihovu prodaju ili prijenos vlasništva.

Što znači nekomercijalno premještanje kućnog ljubimca?

Pod nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca podrazumijeva se premještanje do 5 kućnih ljubimaca (koji ne moraju biti iste vrste, to npr. mogu biti dva psa i tri mačke), u pratnji vlasnika ili druge osobe koja je odgovorna za njih, uz uvjet da ti kućni ljubimci u trenutku započinjanja premještanja nisu namijenjeni prodaji, predaji drugom vlasniku ili u druge komercijalne svrhe. Njihovo kretanje mora biti potaknuto potrebom kretanja vlasnika ili ovlaštene osobe s kojim najčešće putuju u istom prijevoznom sredstvu. U skladu s novim propisima o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca dozvoljeno je da kućni ljubimac putuje vremenski i/ili prostorno odvojeno od vlasnika odnosno u drugom prijevoznom sredstvu u različitim vremenskim terminima ali do najviše 5 dana. 
 
Vlasništvo

Vlasništvo nad kućnim ljubimcem se dokazuje ispravno upisanim imenom i prezimenom vlasnika kućnog ljubimca u identifikacijski dokument (veterinarski certifikat) koji prati kućnog ljubimca.
 
Premještanje kućnog ljubimca u pratnji ovlaštene osobe

Ukoliko kućni ljubimci ne putuju u Republiku Hrvatsku u pratnji vlasnika već vlasnik namjerava u Republiku Hrvatsku dopremiti svog kućnog ljubimca u pratnji ovlaštene osobe tada ovlaštena osoba treba imati pisanu izjavu potpisanu od vlasnika koja mora sadržavati sljedeće podatke:

 • ime i prezime vlasnika kućnih ljubimaca;
 • izjavu vlasnika za ovlaštenje druge fizičke osobe za nekomercijalno premještanje kućnog ljubimca;
 • ime i prezime ovlaštene osobe;
 • podatke o identifikaciji i broju kućnih ljubimaca.

Primjer obrasca kojim vlasnik može ovlastiti drugu fizičku osobu da ga zastupa tijekom nekomercijalnog premještanja kućnog ljubimca:   
 
Odstupanja vezana za najveći broj kućnih ljubimaca tijekom pojedinačnog nekomercijalnog premještanja

Broj pasa, mačaka i pitomih vretica koji se pri pojedinačnom nekomercijalnom premještanju dopremaju u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja može i prelaziti pet kada se kućni ljubimci nekomercijalno premještaju zbog sudjelovanja na natjecanjima, izložbama ili sportskim događanjima ili za trening u svrhu takvih događanja.
U takvim slučajevima prilikom nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca moraju biti zadovoljeni sljedeći zahtjevi:

 • vlasnik ili ovlaštena osoba mora službenoj osobi nadležnog tijela odgovornog za preglede kućnih ljubimaca u Republici Hrvatskoj (carinskim službenicima) predočiti pisani dokaz da su kućni ljubimci ili prijavljeni za sudjelovanje na gore navedenim događanjima ili prijavljeni pri organizaciji koja organizira takva događanja (npr. na pozivu organizatora događanja moraju biti naznačeni točni brojevi mikročipova kojima su označeni kućni ljubimci te naveden naziv događaja s adresom i datumom održavanja); te
 • kućni ljubimci moraju biti stariji od šest mjeseci.

Odstupanja vezana za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca koji putuju odvojeno od vlasnika u drugom prijevoznom sredstvu u vremenskom razdoblju do pet dana od kretanja vlasnika

Tijekom putovanja kućni ljubimac može biti smješten u putničkoj kabini prijevoznog sredstva zajedno s vlasnikom ili može biti vremenski i/ili prostorno odvojen od vlasnika, što znači da se vlasnik nalazi u putničkoj kabini, a životinja u prtljažnom prostoru istog prijevoznog sredstva ili vlasnik i kućni ljubimac mogu putovati odvojenim prijevoznim sredstvima uz uvjet da vlasnik potpiše izjavu kojom imenuje neku drugu osobu koja će biti odgovorna za životinju kao npr. kapetan zrakoplova ili predstavnik otpremničke odnosno prijevozničke agencije.

U slučaju odvojenih putovanja u skladu s novim propisima o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca dozvoljeno je da kućni ljubimac dođe u odredišnu državu članicu Europske unije do 5 dana prije ili do 5 dana poslije dolaska vlasnika ili ovlaštene osobe. U takvim slučajevima vlasnik ili ovlaštena osoba je dužna na zahtjev nadležnog tijela koje obavlja pregled priložiti dokaz, da je njegovo kretanje povezano s kretanjem kućnog ljubimca i to u obliku avionske karte, ukrcajne propusnice, karte za vlak i sl.

Zahtjevi u odnosu na označavanje pasa, mačaka i pitomih vretica

Psi, mačke i pitome vretice prije stavljanja u promet moraju biti označeni mikročipom (transponderom) ili jasno čitljivom tetovažom.
Od 03. srpnja 2011. godine mikročip je jedini važeći način identifikacije pasa, mačaka i pitomih vretica. Tetovaža se prihvaća jedino ukoliko je životinja tetovirana prije 3. srpnja 2011. godine te je tetovaža jasno čitljiva.
Tip mikročipa nije propisan, no u EU državama članicama uobičajena je upotreba mikročipova koji odgovaraju ISO standardu 11784 ili 11785. Ukoliko mikročip ne odgovara ovim standardima vlasnik životinje je dužan, o svom trošku, osigurati odgovarajući čitač kako bi se mikročip pri pregledu mogao očitati.

Označavanje mikročipom kućnog ljubimca se može obaviti u bilo kojoj dobi životinje u skladu s preporukama proizvođača mikročipa, no obavezno se označavanje mikročipom mora obaviti prije cijepljenja protiv bjesnoće. Ukoliko je kućni ljubimac prvo cijepljen, a potom označen mikročipom, cijepljenje se ne smatra važećim. U ovom slučaju životinju je nužno nakon označavanja mikročipom ponovno cijepiti protiv bjesnoće te je nakon cijepljenja potrebno pričekati 21 dan prije ulaska na područje Republike Hrvatske.
 
Zahtjevi u odnosu na cijepljenje protiv bjesnoće

Psi, mačke i pitome vretice koji se kao kućni ljubimci nekomercijalno premještaju iz treće zemlje u Republiku Hrvatsku moraju biti stari najmanje 12 tjedana na dan kada se cijepe protiv bjesnoće. Dozvoljeno je koristiti samo inaktivirana i rekombinirana cjepiva odobrena od nadležnog tijela za stavljanje u promet.

Cijepljenje kućnih ljubimaca protiv bjesnoće obavlja ovlašteni veterinar koji je u odgovarajućem dijelu veterinarskog certifikata obvezan navesti naziv vakcine, datum cijepljenja i razdoblje valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće.

Psi, mačke i pitome vretice se smiju nekomercijalno premještati jedino u razdoblju valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće. Razdoblje valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće započinje uspostavom zaštitnog imuniteta, koje nastupa od 21. dana nakon cijepljenja i obično traje godinu dana, ovisno o vrsti cjepiva i uputama proizvođača cjepiva.
Treba napomenuti da:

 • u slučajevima kada je proizvođač cjepiva preporučio dvokratno cijepljenje kućnog ljubimca (tzv. „booster“ doza), prije stavljanja u promet mora proći 21 dan od drugog cijepljenja,
 • u slučajevima kada je kućni ljubimac cijepljen nakon što je prošlo razdoblje valjanosti prethodnog cijepljenja protiv bjesnoće, tada je potrebno pričekati 21 dan nakon ponovnog cijepljenja protiv bjesnoće da bi se životinja mogla nekomercijalno premještati iz trećih zemalja,
 • u slučajevima kada je kućni ljubimac redovito svake godine cijepljen protiv bjesnoće u razdoblju valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće nije potrebno čekati 21 dan nakon ponovnog cijepljenja protiv bjesnoće da bi se kućni ljubimac mogao nekomercijalno premještati iz trećih zemalja.

Na područje Republike Hrvatske nije dozvoljen ulazak iz trećih zemalja pasa, mačaka i pitomih vretica koji:

 • su mlađi od 12 tjedana i nisu cijepljeni protiv bjesnoće, ili
 • su stari između 12 i 16 tjedana i cijepljeni su protiv bjesnoće, ali još ne ispunjavaju zahtjeve valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće što znači da nije protekao 21 dan nakon cijepljenja.

Dodatni zahtjevi u odnosu na test titracije protutijela na bjesnoću

Psi, mačke i pitome vretice koji se na područje Europske unije nekomercijalno premještaju iz državnih područja ili trećih zemalja koji nisu navedeni u tablici iz Dijela 2. Priloga II. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013 prilikom unosa na područje Europske unije mora pratiti rezultat obavljenog testa titracije protutijela na bjesnoću budući da se te treće zemlje zbog još uvijek neučinkovitog sustava  nadziranja, sprečavanja i kontrole bjesnoće na svom državnom području smatraju visokorizičnim u odnosu na bjesnoću.

 
Državna područja i treće zemlje navedene u Dijelu 2. Priloga II Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013
Otok Ascension, Ujedinjeni Arapski Emirati, Antigva i Barbuda, Argentina, Australija, Aruba, Bosna i Hercegovina, Barbados, Bahrein, Bermudi, Bonaire, Sveti Eustazije i Saba, Bjelarus, Kanada, Čile, Curaçao, Fidži, Falklandski Otoci, Hong Kong, Jamajka, Japan, Sveti Kristofor i Nevis, Kajmanski Otoci, Sveta Lucija, Montserrat, Makedonija, Mauricijus, Meksiko, Malezija, Nova Kaledonija, Novi Zeland, Francuska Polinezija, Sveti Petar i Mikelon, Rusija, Singapur, Sveta Helena, Sveti Martin, Trinidad i Tobago, Tajvan, Sjedinjene Američke Države (uključujući područja: Američka Samoa, Guam, Sjeverni Marijanski Otoci, Portoriko, Američki Djevičanski Otoci), Sveti Vincent i Grenadini, Britanski Djevičanski Otoci, Vanuatu, Wallis i Futuna
 
Uzimanje uzorka krvi potrebnog za provedbu testa titracije protutijela protiv bjesnoće mora obaviti ovlašteni veterinar najranije 30 dana nakon datuma cijepljenja.
Test titracije protutijela na bjesnoću je potrebno obaviti u laboratoriju odobrenom za obavljanje takve pretrage od strane Europske komisije u nekoj od država članice Europske unije ili trećoj zemlji.
Popis odobrenih laboratorija u državama članicama Europske unije i trećim zemljama dostupan je na sljedećoj mrežnoj stranici Europske komisije:

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs/index_en.htm.

Razina neutralizacijskih protutijela protiv virusa bjesnoće u serumu  mora iznositi najmanje 0,5 IU/ml.
U slučaju zadovoljavajućeg rezultata testiranja najranije tri mjeseca nakon uzimanja krvi za određivanje titra protutijela na bjesnoću dozvoljeno je nekomercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica  u Europsku uniju.

Laboratorij koji je obavio test titracije protutijela protiv bjesnoće je obvezan nalaz testa poslati ovlaštenom veterinaru koji je poslao uzorak krvi na ispitivanje, a ovlašteni veterinar je obvezan zadovoljavajući nalaz testiranja potvrditi u odgovarajućem dijelu veterinarskog certifikata.

Ovjerena preslika službenog izvješća o rezultatima testa na protutijela virusa bjesnoće izdana od odobrenog laboratorija mora biti priložena veterinarskom certifikatu prilikom ulaska kućnih ljubimaca na područje Europske unije.
U slučaju da kućnog ljubimca ne prati izvješće odobrenog laboratorija o rezultatu testiranja razine neutralizacijskih protutijela na virus bjesnoće ili da rezultati nisu zadovoljavajući životinja može biti vraćena u zemlju otpreme ili smještena u karantenu do ispunjavanja propisanih zdravstvenih uvjeta.

Test titracije protutijela protiv bjesnoće nije potrebno obaviti ukoliko:
 • je za kućnog ljubimca prethodno već dobiven zadovoljavajući rezultat testiranja i životinja se redovito cijepi protiv bjesnoće u razdoblju valjanosti prethodnog cijepljenja (u takvim slučajevima, tijekom životnog vijeka kućnog ljubimca  dovoljno je jedno testiranje na titar protutijela na bjesnoću);
 • ukoliko se kućni ljubimac provozi preko područja trećih zemalja koje se smatraju visokorizičnima u odnosu na bjesnoću  pod uvjetom da vlasnik ili ovlaštena osoba ima vlastoručno potpisanu pisanu izjavu da tijekom takvog provoza kućni ljubimci nisu bili u kontaktu sa životinjama prijemljivim na bjesnoću i da su bili zatvoreni unutar prijevoznog sredstva ili unutar područja međunarodne zračne luke.

Dodatni zahtjevi koji se odnose na unos mačaka iz Australije te pasa i mačaka iz Malezije

U skladu s Odlukom Komisije (EZ) br. 2006/146 mačke koje dolaze iz Australije u Europsku uniju /Republiku Hrvatsku uz veterinarski certifikat propisan u Dijelu I. Priloga IV. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013 moraju pratiti i garancije izdane od službenog veterinara kojim se potvrđuje da ne postoji opasnost od unošenja Hendra bolesti, a za pse i mačke iz Malezije da ne postoji opasnost za Nipah bolest.

Mačke se mogu uvesti iz Australije pod uvjetom da životinje nisu boravile na gospodarstvima u kojima su tijekom proteklih 60 dana potvrđeni slučajevi bolesti Hendra.
Psi i mačke se mogu uvesti iz Malezije (poluotoka) pod sljedećim uvjetima:

 • da životinje nisu bile u kontaktu sa svinjama tijekom najmanje proteklih 60 dana prije izvoza;
 • da životinje nisu boravile na gospodarstvima u kojima su tijekom proteklih 60 dana potvrđeni slučajevi bolesti Nipah;
 • da su životinje su podvrgnute ELISA testu za određivanje protutijela IgG s negativnim rezultatom, provedenim na uzorku krvi uzetim unutar 10 dana od izvoza, provedenim u laboratoriju koji su za test na protutijela na viruse bolesti Nipah odobrila nadležna veterinarska tijela.

Zahtjevi u odnosu na identifikacijski dokument (veterinarski certifikat)

Prilikom nekomercijalnog premještanja u Republiku Hrvatsku pasa, mačaka i pitomih vretica iz trećih zemalja  životinje mora pratiti veterinarski certifikat za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka ili pitomih vretica u Europsku uniju propisan u Dijelu I. Priloga IV. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013.
U skladu s odredbama Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 2016/561 od 1. rujna 2016. godine primjenjuje se novi obrazac veterinarskog certifikata za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka ili pitomih vretica u Europsku uniju.

Veterinarski certifikat izdaju veterinari ovlašteni od nadležnog tijela treće zemlje iz kojih dolaze kućni ljubimci i vrijedi 10 dana od datuma izdavanja do datuma obavljanja dokumentacijskog i identifikacijskog pregleda od strane carinskih službenika na ulaznoj točki. U slučaju prijevoza brodom razdoblje valjanosti veterinarskog certifikata od 10 dana se može produžiti ovisno o trajanju putovanja brodom.

Za potrebe premještanja na području država članica Europske unije veterinarski certifikat vrijedi 4 mjeseca od datuma obavljanja dokumentacijskog i identifikacijskog pregleda od strane carinskih službenika na ulaznoj točki za putnike ili vrijedi do isteka valjanosti cjepiva protiv bjesnoće ovisno o tome što prije nastupi.
 
Zahtjevi u odnosu na unos opasnih pasa u Republiku Hrvatsku

U Republiku Hrvatsku u skladu s odredbama Pravilnika o opasnim psima („Narodne novine“ broj 117/08) nije dozvoljeno unositi iz drugih zemalja u svrhu uvoza, provoza ili  privremenog boravka opasne pse pasmine terijera tipa bull koji nisu upisani u registar Međunarodnog kinološkog saveza (FCI) i njihovih križanaca.
Kontrolirani uzgoj terijera tipa bull (stafordski bull terijer, američki stafordski terijer, bull terijer i mini bull terijer) dokazuje se rodovnicom izdanom od kinološkog saveza jedne od zemalja članica Međunarodne kinološke organizacije (FCI).
 
Nadzor nad nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca i ulazne točke za putnike

U skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 576/2013 Republika Hrvatska je obvezna provoditi dokumentacijske i identifikacijske preglede kućnih ljubimaca koji su predmet nekomercijalnog premještanja na njeno državno područje iz trećih zemalja.

U Republici Hrvatskoj nadzor nad nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca obavljaju carinski službenici.
Kućni ljubimci smiju ulaziti iz trećih zemalja (osim iz Andore, Švicarske, Farskih otoka, Gibraltara, Grenlanda, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Države Vatikanskoga Grada) na područje Europske unije / Republike Hrvatske samo preko graničnih prijelaza koje je u skladu s nacionalnim propisima odredila država članica za potrebe pregleda kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika ili ovlaštenih osoba.Takve granične prijelazi se nativaju ulaznim točkama za putnike.

Svaka država članica je obvezna dostaviti Europskoj komisiji popise ulaznih točaka za putnike i oni su objavljeni na sljedećoj mrežnoj stranici Europske komisije:

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en.htm

U skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 576/2013 vlasnik kućnog ljubimca ili ovlaštena osoba je obvezna na zahtjev službene osobe nadležnog tijela odgovornog za preglede kućnih ljubimaca u prometu na području Republike Hrvatske:

 • predočiti službenoj osobi identifikacijski dokument za kućnog ljubimca;te
 • omogućiti da je kućni ljubimac dostupan za takve preglede.

Ukoliko psi, mačke i pitome vretice pri unosu u Europsku uniju ne ispunjavaju sve navedene zahtjeve za nekomercijalno premještanje određene EU i nacionalnim propisima:

 • takvo premještanje se smatra komercijalnog karaktera i kućni ljubimci moraju biti sukladni sa zahtjevima zdravlja životinja iz Direktive Vijeća (EEZ) br. 92/65 za dotične vrste. U takvim slučajevima države članice moraju osigurati veterinarske preglede tih životinja na način kako je to predviđeno u Direktivi Vijeća (EEZ) br. 91/496.

Više informacija o komercijalnom premještanju kućnih ljubimaca na područje Europske unije/Republike Hrvatske iz trećih zemalja dostupno je na sljedećoj mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:

http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=2366

 • unos kućnog ljubimca u Republiku Hrvatsku može biti odbijen pri čemu životinja može biti vraćena u zemlju otpreme ili smještena u karantenu do ispunjavanja propisanih zdravstvenih uvjeta. Kao zadnja mogućnost kad povratak životinje nije moguć ili izolacija nije moguća, životinja se može i uspavati (usmrtiti) u skladu s važećim nacionalnim pravilima.

Svu odgovornost i troškove koji nastaju provođenjem ovih mjera snosi vlasnik životinje ili ovlaštena osoba.
 

Ažurirano 15. lipnja 2016.


Kalendar događanja