Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetlaLegenda/ Legends


Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla/ Register of approved establihments dealing with food of animal origin
________________________________________Upisnik slobodnih zona / Register of free zones, custom werhauses and free storage for non-compilant consigments

Odjeljak 0 - Opće aktivnosti / General activity establishments

Odjeljak I - Meso domaćih kopitara i papkara / Meat og domestic ungulates

Odjeljak II -Meso peradi i lagomorfa / Meat from polutry and lagomorphs

Odjeljak III -Meso divljači iz uzgoja / Meat farmed game

Odjeljak IV -Meso divljači / Wild game meat

Odjeljak V - Mljeveno meso, mesni pripravci, strojno otkošteno mesi / Minced meat, meat preparations and mehanically separeted meat

Odjeljak VI - Mesni proizvodi / Meat products

Ovjeljak VII - Živi školjkaši / Live bivale molluscs

Odjeljak VIII - Proizvodi ribarstva / Fishery products

Odjeljak IX - Sirovo mlijeko i mlijačni proizvodi / Raw milk and diary products

Odjeljak X - Jaja i proizvodi od jaja / Egs and egg products

Odjeljak XI - Žablji kraci i puževi / Frogs legs and snails

Odjeljak XII-Topljene životinjske masti i čvarci / Randed animal fats and greaves

Odjeljak XIII - Prerađeni želuci, mjehuri i crijeva / Treated stomachs and intestines

Odjeljak XIV - Želatina / Gelatine

Odjeljak XV - Kolagen / Collagen

Odjeljak XVI - Punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda / Establishments for export of honey

Odjeljak XVII - Ostalo / Other


POPIS OBJEKATA KOJI SU BRISANI IZ UPISNIKA ODOBRENIH OBJEKATA I UPISNIKA OBJEKATA ODOBRENIH POD POSEBNIM UVJETIMA U PERIODU 2016-2018. god / List of objects which are removed from the Register of approved establishments and the Register of establishments approved under special conditions in 2016-2018.

Kalendar događanja