Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla


Legenda/ Legends


Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla/ Register of approved establihments dealing with food of animal origin

________________________________________Upisnik slobodnih zona / Register of free zones, custom werhauses and free storage for non-compilant consigments

Odjeljak 0 - Opće aktivnosti / General activity establishments

Odjeljak I - Meso domaćih kopitara i papkara / Meat of domestic ungulates

Odjeljak II -Meso peradi i lagomorfa / Meat from polutry and lagomorphs

Odjeljak III -Meso divljači iz uzgoja / Meat of farmed game

Odjeljak IV -Meso divljači / Wild game meat

Odjeljak V - Mljeveno meso, mesni pripravci, strojno otkošteno mesi / Minced meat, meat preparations and mechanically separeted meat

Odjeljak VI - Mesni proizvodi / Meat products

Ovjeljak VII - Živi školjkaši / Live bivalve molluscs

Odjeljak VIII - Proizvodi ribarstva / Fishery products

Odjeljak IX - Sirovo mlijeko i mliječni proizvodi / Raw milk and diary products

Odjeljak X - Jaja i proizvodi od jaja / Eggs and eggs products

Odjeljak XI - Žablji kraci i puževi / Frogs legs and snails

Odjeljak XII-Topljene životinjske masti i čvarci / Randerd animal fats and greaves

Odjeljak XIII - Prerađeni želuci, mjehuri i crijeva / Treated stomachs bladders and intestines

Odjeljak XIV - Želatina / Gelatine

Odjeljak XV - Kolagen / Collagen

Odjeljak XVI - Med /  Honey

Odjeljak XVII - Ostalo / Other
Kalendar događanja