Naredba o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja RH živih domaćih i divljih papkara, proizvoda od papkara kao i životinjske hrane i stelje radi sprječ unoš bolesti slinavke i šapa


Naredba o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja RH živih domaćih i divljih papkara, proizvoda od papkara kao i životinjske hrane i stelje radi sprječavanja unošenja bol slinavke i šapa

Kalendar događanja