Procedure odobravanja i zahtjevi za odobravanja usluga u području veterinarske djelatnosti


Procedura za ododbravanje veterinarske prakse
Uvjeti za obavljanje veterinarske djelatnosti – oblik veterinarska praksa

 • trgovačko društvo, obrtnik, samostalna djelatnost - dokaz o registriranoj djelatnosti
 • propisani Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti (Narodne novine broj 103/13 i 130/14)
 • osobni identifikacijski broj, MB, MBO.
 
Potrebni dokumenti
Za ishođenje rješenja o udovoljavanju uvjetima kojima mora udovoljavati veterinarska praksa u provedbi sustava veterinarske djelatnosti, podnosi sljedeću dokumentaciju:

 

 

 Dodatne obveze
 
E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti
 
 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.
 
OBRAZAC
Zahtjev za izdavanje rješenja o udovoljavanju uvjetima kojima mora udovoljavati veterinarska praksa u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti
 
e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: veterinarstvo@mps.hr
 
s naslovom: e-zahtjev – veterinarska praksa
 
 
Nadležno tijelo i propisi
 
Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Planinska 2 a, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0) 1 6443 540
Fax: +385 (0) 1 6443 899
E-mail: veterinarstvo@mps.hr
Zakon o veterinarstvu (Narodne novine, broj 82/13 i 148/13)
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti (Narodne novine broj 103/13 i 130/14)
Odobrenje za obavljanje djelatnosti
 
Rješenje o udovoljavanju uvjetima kojima mora udovoljavati veterinarska praksa u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti
Upisnik objavljen na web stranici www.veterinarstvo.hr.
 
Pravni lijekovi
 
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom, gdje u prvom stupnju odlučuje mjesno nadležni upravni sud (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split), u roku 30 dana od dana dostave rješenja. Kao revizorski (drugostupanjski) sud prvostupanjskim sudovima, propisana je nadležnost Visokog upravnog suda u Zagrebu.

2. Procedura za odobravanje veterinarske organizacije
 Uvjeti za obavljanje veterinarske djelatnosti – oblik veterinarska organizacija (klinika, bolnica, veterinarska stanica, veterinarska ambulanta, Centar za reprodukciju i umjetno osjemenjivanje)

 • trgovačko društvo - dokaz o registriranoj djelatnosti
 • propisani Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti (Narodne novine broj 103/13 i 130/14)
 • osobni identifikacijski broj, MB.
 
Potrebni dokumenti

Za ishođenje rješenja o udovoljavanju uvjetima kojima mora udovoljavati veterinarska organizacija u provedbi sustava veterinarske djelatnosti, podnosi sljedeću dokumentaciju:

 

 

Dodatne obveze
 
 

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti
 

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.
 
OBRAZAC
Zahtjev za izdavanje rješenja o udovoljavanju uvjetima kojima mora udovoljavati veterinarska organizacija u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti
 
 
e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: veterinarstvo@mps.hr
 
s naslovom: e-zahtjev – veterinarska organizacija
 
 
Nadležno tijelo i propisi
 

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Planinska 2 a, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0) 1 6443 540
Fax: +385 (0) 1 6443 899
E-mail: veterinarstvo@mps.hr
Zakon o veterinarstvu (Narodne novine, broj 82/13 i 148/13)
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti (Narodne novine broj 103/13 i 130/14)
Odobrenje za obavljanje djelatnosti
 

Rješenje o udovoljavanju uvjetima kojima mora udovoljavati veterinarska organizacija u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti
Upisnik objavljen na web stranici www.veterinarstvo.hr
 
Pravni lijekovi
 

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom, gdje u prvom stupnju odlučuje mjesno nadležni upravni sud (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split), u roku 30 dana od dana dostave rješenja. Kao revizorski (drugostupanjski) sud prvostupanjskim sudovima, propisana je nadležnost Visokog upravnog suda u Zagrebu.
 
 3. Procedura za odobravnje DDD u veterinarskoj djelatnosti
  Uvjeti za obavljanje djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarstvu (u daljnjem tekstu DDD)

 • trgovačko društvo, obrtnik, dokaz o registriranoj djelatnosti
 • propisani Pravilnikom o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti (Narodne novine broj 139/10)
 • osobni identifikacijski broj
 • Voditelj DDD-a i svi izvoditelji u nositelju odobrenja moraju biti stručno osposobljeni u skladu s Programom trajnog osposobljavanja djelatnika za obavljanje poslova DDD-a u veterinarstvu.
 
Potrebni dokumenti
Za ishođenje rješenja o udovoljavanju uvjetima za obavljanje DDD-a u veterinarskoj djelatnosti, podnosi sljedeću dokumentaciju:

 • zahtjev za utvrđivanje uvjeta, http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/Obrasci/odobravanje DDD/E-OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE DDD.docx
 • izvod iz registra trgovačkog suda ili obrtnica s registriranom djelatnosti
 • tlocrt poslovnog prostora i prostorija za skladištenje kemikalija
 • popis svih uređaja i pribora te osobnih sredstava zaštite
 • dokaz o raspolaganju vozilom,
 • izvod HZMO za voditelja i izvoditelja,
 • presliku važeće licencije doktora veterinarske medicine,
 

Dodatne obveze
 
Voditelji DDD-a i svi izvoditelji u nositelju odobrenja obvezni su se najmanje jednom u pet godina usavršavati prema Programu trajnog osposobljavanja djelatnika za obavljanje poslova DDD-a u veterinarstvu.
 

E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti
 

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniram PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.
 
OBRAZAC
Zahtjev za izdavanje odobrenja o udovoljavanju uvjetima za obavljanje DDD-a u veterinarskoj djelatnosti
 
e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: veterinarstvo@mps.hr
 
s naslovom: e-zahtjev – DDD u veterinarskoj djelatnosti
 
 
Nadležno tijelo i propisi
 
Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Planinska 2 a, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0) 1 6443 540
Fax: +385 (0) 1 6443 899
E-mail: veterinarstvo@mps.hr
Zakon o veterinarstvu (Narodne novine, broj 82/13 i 148/13)
Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti (Narodne novine broj 139/10)
 
Odobrenje za obavljanje djelatnosti
 
Rješenje o udovoljavanju uvjetima za obavljanje DDD-a u veterinarskoj djelatnosti
Upisnik objavljen na web stranici www.veterinarstvo.hr
 
Pravni lijekovi
 
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom, gdje u prvom stupnju odlučuje mjesno nadležni upravni sud (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split), u roku 30 dana od dana dostave rješenja. Kao revizorski (drugostupanjski) sud prvostupanjskim sudovima, propisana je nadležnost Visokog upravnog suda u Zagrebu.
 Kalendar događanja