Odluka o primjeni vodiča za zaštitu papkara, kopitara, nojeva i peradi od dolaska u klaonicu, do omamljivanja, klanja i nastupa smrti


Odluka o primjeni vodiča za zaštitu papkara, kopitara, nojeva i peradi od dolaska u klaonicu, do omamljivanja, klanja i nastupa smrti

Kalendar događanja