Obavijesti za potrošaće


Sve obavijesti koje su upućene prema potrošačima i subjektima u poslovanju s hranom i/ili hranom za životinje, a odnose se na povlačenje i/ili opoziv nesukladnog proizvoda dostupne su na stranicama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu pod sljedećom poveznicom :

https://www.hapih.hr/kategorija/obavijesti-za-potrosace/
 
S ciljem osiguranja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača u vezi s hranom, Ministarstvo poljoprivrede i AKD razvili su mobilnu aplikaciju HRana koja omogućava građanima tijekom 24 sata svih dana u godini promptnu informaciju o povlačenju ili opozivu proizvoda s tržišta za koje postoji rizik ili opasnost za zdravlje ljudi i životinja ili mogu štetno utjecati na okoliš https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/hrana-nova-aplikacija-za-upozorenja-o-hrani/3986

 
Aplikacija se može preuzeti na dolje navedenim linkovima:

Android Google Trgovina

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trakkey.zdravka 

iOs App Trgovina

https://apps.apple.com/us/app/hrana/id1491895780?l=hr&ls=1  
 
 
Definicije pojmova koji se najčešće koriste u obavijestima prema potrošačima:
 
„RASFF“ (engl. Rapid Alert System for Food and Feed) je sustav u skladu s člankom 50. Uredbe (EZ) br. 178/2002. 
 
„EU RASFF obavijest“ je službena obavijest koju izdaje Europska komisija te dostavlja svim nacionalnim kontakt točkama odnosno svim članicama mreže. 
 
„Povlačenje“ je uklanjanje s tržišta hrane štetne za zdravlje ljudi ili hrane neprikladne za prehranu ljudi odnosno nesigurne hrane i hrane za životinje ili materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, uključujući povlačenje iz maloprodaje. Povlačenje se provodi kada je utvrđeno da se predmet povlačenja nalazi u potpunosti u lancu distribucije i nije došao do krajnjeg potrošača (kupca). 
 
„Opoziv“ je uklanjanje hrane štetne za zdravlje ljudi ili hrane neprikladne za prehranu ljudi odnosno nesigurne hrane i hrane za životinje ili materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom s tržišta uključujući hranu odnosno hranu za životinje koja je distribuirana do krajnjeg potrošača (kupca) te stoga uključuje komunikaciju s potrošačima. 
 
„Subjekt u poslovanju s hranom” znači fizička ili pravna osoba odgovorna za osiguranje ispunjavanja zahtjeva propisa o hrani unutar objekta za poslovanje s hranom koji nadzire. 
 
„Subjekt u poslovanju s hranom za životinje” znači fizička ili pravna osoba odgovorna za osiguranje ispunjavanja zahtjeva zakona o hrani unutar objekta u poslovanju s hranom za životinje koji nadzire. 
 
„Krajnji potrošač” znači krajnji potrošač hrane koji tu hranu ne koristi niti u jednoj fazi poslovanja s hranom. 
 
„Sljedivost” znači mogućnost ulaženja u trag hrani, hrani za životinje, životinji za proizvodnju hrane ili tvari koja je namijenjena ugrađivanju ili se očekuje da će se ugraditi u hranu ili hranu za životinje, kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije. 
 
„Stavljanje na tržište” znači držanje hrane ili hrane za životinje s ciljem prodaje, uključujući ponudu za prodaju ili svaki drugi oblik prijenosa, bez obzira na to je li besplatan ili nije, te prodaju, distribuciju i druge oblike prijenosa kao takve.
 


Kalendar događanja