Službeni i referentni laboratoriji za hranu i hranu za životinje


Temeljem članaka 43. stavka 5., 44. stavka 5. i 84. stavka 2. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, o zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“, broj 52/21) te članaka 8. i 15. Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje („Narodne novine“, br. 86/10, 7/11 i 74/13), ministarstvo poljoprivrede donosi rješenja o ovlaštenju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje čiji se popis s pripadajućim rješenjima nalazi u nastavku teksta.

Ovlašteni službeni i referentni laboratoriji za hranu i hranu za životinje upisani su u Upisnik službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje u kojem se nalaze kontakt podaci za svaki pojedini laboratorij.


Sukladno članku 22. Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (Narodne novine 86/10, 7/11 i 74/13) službeni laboratoriji moraju Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za hranu dostaviti godišnje izvješće do kraja veljače naredne godine.

Godišnje izvješće o rezultatima labaratorijskih analiza službenih uzoraka u 2014. godini
 
Godišnje izvješće o rezultatima laboratorijskih analiza službenih uzoraka u 2013. godini


Godišnje izvješće o rezultatima analiza službenih kontrola hrane i hrane za životinje u 2012. godini

Godišnje izvješće o radu službenih laboratorija za 2011. godinu

 

SLUŽBENI LABORATORIJI ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE
 

Popis službenih laboratorija (s popisom metoda) za hranu i hranu za životinje, ažurirano 08.09.2023.

 


br.
Naziv laboratorija Važenje rješenja Rješenje
  1. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
  2. Hrvatski zavod za javno zdravstvo do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 

  3.
Bioinstitut d.o.o. do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  4.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije do izdavanja novog rješenja. PDF rješenja

  5.
Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko - podravske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  6.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko - dalmatinske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 
  7.
Hrvatski veterinarski institut do izdavanja novog rješenja PDF rješenja 1

PDF rješenja 2

 
  8. Zavod za javno zdravstvo Zadar do izdavanja novog rješenja  PDF rješenja
 

  9.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko - baranjske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  10.
Eurofins Croatiakontrola d.o.o. do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
PDF rješenje o promjeni naziva
 
  11.
Institut za oceanografiju i ribarstvo do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  12.
Hrvatska  agencija za poljoprivredu i hranu-Centar za kontrolu kvalitete stočarskih proizvoda  do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  13.
Inspecto d.o.o. do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 
 
  14.
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za mljekarstvo do izdavanja novog rješenja
PDF rješenja
 
  15.
Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 
  16.
Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  17.
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  
     

  19.
Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  20.
Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  21.
Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  22.
Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  23.
Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  24.
Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  25.
Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  26.
Centar za kontrolu namirnica - PBF do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  27.
Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  28.
Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 
  29.
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  30.
RiEKO-LAB do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
  31. J.S. Hamilton Croatia d.o.o. do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
PDF rješenje o promjeni naziva
PDF Rješenje o promjeni adrese
 
  32.
Sample Control d.o.o. do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

  33.
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu – Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
PDF priv. rješenja

  34.
Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o. do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 
  35.
Labosan d.o.o. do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
  36.
E.C.INSPEKT d.o.o.
do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
37. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 

Odluka o određivanju laboratorija za određivanje sadržaja masti, točke smrzavanja, gustoće, sadržaja bjelančevina u konzumnom mlijeku

Odluka o određivanju laboratorija za provedbu analiza začina i začinskog bilja (24.7.2019.)
Odluka o određivanju laboratorija za utvrđivanje patvorenosti meda
Odluka o određivanju laboratorija - maslinovo ulje
Odluka o određivanju laboratorija - ionizirajuće zračenje
Odluka o određivanju laboratorija - alargeni u medu
Odluka o određivanju laboratorija - kvaliteta  i autentičnost bučinog ulja
Odluka_o određivanju laboratorija - proizvodi ribarstva i akvakulture
Odluka o određivanju laboratorija - propolis
Odluka o određivanju laboratorija - kortikosteroidi u dodacima prehrani
Odluka o određivanju laboratorija - analiza maslinovih ulja
Odluka o određivanju laboratorija - analiza maslinovih ulja
Odluka o određivanju laboratorija analiza bučinog ulja
Odluka o određivanju laboratorija za detekciju kravljeg mlijeka i kazeinata u sirevima od ovčjeg i kozjeg mlijeka
Odluka o određivanju laboratorija za testiranje integriteta konzervi

REFERENTNI LABORATORIJI ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE

Popis referentnih laboratorija (s popisom metoda) za hranu i hranu za životinje 8.03.2022

 
R.br. Naziv laboratorija Važenje rješenja Rješenje
1. Institut za oceanografiju i ribarstvo do izdavanja rješenja PDF rješenja
2. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za mljekarstvo do izdavanja rješenja PDF rješenja
3. Hrvatski veterinarski institut   Odluka
do izdavanja rješenja PDF rješenje rezidue pesticida i teški metali
Do izdavanja novog rješenja PDF rješenje meso peradi
PDF rješenje analiziranje i testiranje zoonoza
PDF rješenje antimikrobna rezistencija
PDF rješenje Escherichia coli
PDF rješenje koagulaza pozitivni stafilokoki
PDF rješenje Lysteria monocytogenes
PDF rješenje paraziti
PDF rješenje proteini živ. podrijetla
PDF rješenje rezidue zab. tvari i farm.akt. tvari
PDF rješenje rod Campylobacter
PDF rješenje TSE
PDF rješenje PAH
PDF rješenje Akrilamidi
PDF rješenje Akrilamidi ispravak
PDF rješenje glifosat i njegovi metaboliti

 
4. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ do izdavanja rješenja PDF Rješenje Štampar;PDF Rješenje Pesticidi
PDF rješenje biljni toksini
5. Hrvatski zavod za javno zdravstvo do izdavanja novog rješenja PDF rješenje listeria i stafilococci
   
do izdavanja novog rješenja PDF rješenje teški metali 

  • Napomena:
Zakon o hrani (Narodne novine broj 46/07, 84/08 i 55/11) ukinut  je novim Zakonom o hrani (Narodne novine, broj 81/13 i 14/14).

Do donošenja propisa iz članka 18. stavka 3. i članka 19. stavka 3. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, ovlašćivanje referentnih i službenih laboratorija i objava popisa referentnih i službenih laboratorija provodit će se temeljem Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (Narodne novine, broj 86/10, 7/11 i 74/13) i Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti (Narodne novine, broj 102/10).


Kalendar događanja