Odobravanje centara za sakupljanje sjemena i centara za skladištenje sjemena


Procedura odobravanja centara za sakupljanje sjemena i/ili centara za skladištenje sjemena u skladu sa člankom 11. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtijevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (BALAI DIREKTIVA)

U svrhu odobravnja centra za sakupljanje sjemena i/ili centra za skladištenje sjemena u skladu sa člankom 11. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtijevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (u daljnjem tekstu Pravilnik), za centra za sakupljanje sjemena i/ili centar za skladištenje sjemena potrebno je podnijeti Zahtijev za odobravnje centra za sakupljanje sjemena i/ili centra za skladištenje sjemena u skladu sa člankom 11. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtijevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (u daljnjem tekstu Zahtijev za odobravanje)Obrazac Zahtijeva za odobravanje.

Original Zahtijeva za odobravanje, potrebno je poslati na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede,
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane,
Planinska 2a, 10 000 Zagreb,

sa naznakom

“Zahtijev za odobravanje centra za sakupljanje sjemena i/ili centra za skladištenje sjemena u skladu sa člankom 11. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtijevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije”
 

Po podnesenom zahtijevu, nadležni veterinarski inspektor provodi nadzor nad predmetnim centrom za sakupljanje sjemena i/ili centrom za skladištenje sjemena na način da se provjeri udovoljavanje gore navedenim uvjetima koji se odnose na prostorije i osoblje.
Po izvršenom nadzoru, nadležni veterinarski inspektor će temeljem nalaza utvrditi o tome da li predmetni centar za sakupljanje sjemena ili centar za skladištenje sjemena udovoljava navedenim uvjetima uvjetima, te:
  • Ukoliko  centar za sakupljanje sjemena ili centar za skladištenje sjemena  udovoljava navedenim uvjetima, Uprava za veterinarstvo i sigurnsot hrane dodjelit će mu broj odobrenja, te će objekt zavod ili centar biti upisan u Upisnik odobrenih objekata, zavoda ili centara, a informacija o odobrenim objektima, zavodima ili centrima će biti dostupna na mrežnim stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.
  • Ukoliko centar za sakupljanje sjemena ili centar za skladištenje sjemena ima manje nesukldanosti koje su lako otklonjive, nad. vet. insp. zapisnikom određuje aktivnosti i rokove za otkalnjanje nesukladnosti, provodi ponovni nadzor, te u slučaju da su neuskladnosti otklonjene Uprava za veterinarstvo i sigurnsot hrane dodjelit će broj odobrenja, te će objekt zavod ili centar biti upisan u Upisnik odobrenih objekata, zavoda ili centara, a informacija o odobrenim objektima, zavodima ili centrima će biti dostupna na mrežnim stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.
  • Ukoliko se inspekcijskim nadzorom udvrdi da centar za sakupljanje sjemena ili centar za skladištenje sjemena ne udovoljava uvjetima, zahtijev za odobravanjem će biti odbijen od strane Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Kalendar događanja