Odobravanje timova za sakupljanje zametaka i timova za proizvodnju zametaka


Procedura odobravanja timova za sakupljanje zametaka i timova za proizvodnju zametaka u skladu sa člankom 11. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtijevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (BALAI DIREKTIVA)

U svrhu odobravnja timova za sakupljanje zametaka i timova za proizvodnju zametaka u skladu sa člankom 11. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtijevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (u daljnjem tekstu Pravilnik), za tim za sakupljanje zametaka ili tim za proizvodnju zametaka potrebno je podnijeti Zahtijev za odobravnje timova za sakupljanje zametaka i timova za proizvodnju zametaka u skladu sa člankom 11. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtijevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (u daljnjem tekstu Zahtijev za odobravanje)


Obrazac Zahtijeva za odobravnje.

Original Zahtijeva za odobravanje, potrebno je poslati na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede,
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane,
Planinska 2a, 10 000 Zagreb,

sa naznakom “Zahtijev za odobravanje timova za sakupljanje zametaka i timova za proizvodnju zametaka u skladu sa člankom 11. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtijevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije”Po podnesenom zahtijevu, nadležni veterinarski inspektor provodi nadzor nad predmetnim timom na način da se provjeri udovoljavanje navedenim uvjetima koji se odnose na prostorije i osoblje.
Po izvršenom nadzoru, nadležni veterinarski inspektor će temeljem nalaza utvrditi o tome da li predmetni timudovoljava navedenim uvjetima uvjetima, te:
  • Ukoliko  tim udovoljava navedenim uvjetima, Uprava za veterinarstvo i sigurnsot hrane dodjelit će mu broj odobrenja, te će tim biti upisan u Upisnik odobrenih objekata, zavoda ili centara, a informacija o odobrenim timovima će biti dostupna na mrežnim stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.
  • Ukoliko tim ima manje nesukldanosti koje su lako otklonjive, nad. vet. insp. zapisnikom određuje aktivnosti i rokove za otkalnjanje nesukladnosti, provodi ponovni nadzor, te u slučaju da su neuskladnosti otklonjene Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane dodjelit će broj odobrenja, te će tim biti upisan u Upisnik odobrenih timovaza sakupljanje zametaka ili timova za proizvodnju zametaka, a informacija o odobrenim timovima će biti dostupna na mrežnim stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.
  • Ukoliko se inspekcijskim nadzorom udvrdi da tim ne udovoljava uvjetima, zahtijev za odobravanjem će biti odbijen od strane Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Kalendar događanja