Salmoneloze peradiOd 70-tih godina u Republici Hrvatskoj kontinuirano se provode programi praćenja i kontrole salmoneloze u peradi. Od 2008. godine Nacionalni programi kontrole salmoneloze u peradi usuglašeni su sa Europskim zakonodavstvom i standardima te odobreni od Europske Komisije.
 
Preuzimanjem novog pristupa kontroli salmoneloze u peradi na način da se zabranjuje uporaba antimikrobnih pripravaka u svrhu liječenja, činjenica da se proizvodi (meso i jaja)  podrijetlom od peradi pozitivne na određene serotipove salmonela ne stavljaju na tržište u javnu potrošnju kao svježi (isto se upućuje na odgovarajuću toplinsku obradu ili se jata peradi usmrćuju i neškodljivo uništavaju), rezultirali su padom broja potvrđenih slučajeva ove, kod nas najznačajnije zoonoze, s prosječno 5500 prijavljenih slučajeva u 2008. godini  na 1200 slučajeva ljudi godišnje.
 
Kontrola ove bolesti podrazumijeva uzorkovanje svih jata peradi u određenim vremenskim intervalima, te u slučaju potvrđene Salmeonella spp. daljnju laboratorijsku obradu kojom se svaki pozitivan uzorak mora tipizirati kako bi se utvrdio serotip.
S obzirom na statistiku oboljelih ljudi na razini EU, serotipovima od posebnog značaja smatraju se:
 
 • S. Enteritidis,
 • S. Typhimurium,
 • S. Hadar,
 • S. Infantis, i
 • S. Virchow.


Propisi:
 

 1. Uredba (EZ-a) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. godine o kontroli salmonele i drugih određenih zoonoza uzrokovanih hranom
 2. Uredba Komisije (EU) br 200/2010 od 10 ožujka 2010 o provedbi Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu cilja Unije za smanjenje prevalencije serotipova salmonela u odraslih rasplodnih jata vrste Gallus Gallus
 3. Uredba Komisije (EU) br 1190/2012 od 12. prosinaca 2012. godine u vezi cilja unije za smanjenje Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium u jatima purana, kao što je predviđeno u Uredbi (EZ) br 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća
 4. Uredba Komisije (EU) br. 200/2012 od 8. ožujka 2012. o cilju Unije za smanjenje prevalencije bakterija Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u jatima tovnih pilića, kako je predviđen u Uredbi (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća
 5. Uredba Komisije (EU) br 517/2011 od 25. svibnja 2011 o provedbi Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu cilja Unije za smanjenje prisutnost određenih serotipova salmonela u nesilica vrste Gallus Gallus i izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br 2160/2003 i Uredbe Komisije (EU) br 200/2010
 6. Uredba Komisije (EZ) br. 1177/2006 od 1. kolovoza 2006. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća glede zahtjeva za korištenje posebnih metoda kontrole u okviru nacionalnih programa kontrole salmonele u peradi
 7.  Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1729 оd 17. studenoga 2020. o praćenju i izvješćivanju o otpornosti zoonotskih i komenzalnih bakterija na antimikrobna sredstva te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2013/652/EU  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1729
Programi u 2022. godini

NACIONALNI PROGRAM KONTROLE SALMONELOZE U JATIMA RASPLODNIH PURANA U REPUBLICI HRVATSKOJ
(01. siječanj - 31 . prosinac 2022.)


NACIONALNI PROGRAM KONTROLE SALMONELOZE U PILIĆA VRSTE GALLUS GALLUS UZGAJANIH ZA PROIZVODNJU MESA (tovni pilići) U REPUBLICI HRVATSKOJ
(01. siječanj-31. prosinac 2022.)


NACIONALNI PROGRAM KONTROLE SALMONELOZE U JATIMA KONZUMNIH NESILICA VRSTE GALLUS GALLUS U REPUBLICI HRVATSKOJ
(01. siječanj - 31 . prosinac 2022.)


NACIONALNI PROGRAM KONTROLE SALMONELOZE U RASPLODNIH JATA VRSTE GALLUS GALLUS U REPUBLICI HRVATSKOJ
(01. siječanj - 31 . prosinac 2022.)


NACIONALNI PROGRAM KONTROLE SALMONELOZE U JATIMA PURANA UZGAJANIH ZA PROIZVODNJU MESA  (tovni purani) U REPUBLICI HRVATSKOJ
(01. siječanj - 31 . prosinac 2022.)


Uzorkovanje u svrhu provedbe nacionalnih programa kontrole salmoneloze

 

Uzimanje uzoraka izmeta korištenjem navlaka za obuću

 
   

  

 
 
 

Uzimanje uzoraka obrisaka kloake

 

 
  

  

 

Uzimanje uzoraka prašine u objektu

 
 

 

  
 


 

Kalendar događanja