Prijava bolesti životinja


Pravilnik o prijavi bolesti životinja propisuje obveze:
  • posjednika životinje,
  • veterinara,
  • ovlaštenih veterinara,
  • veterinarskih inspektora,
  • službenih i referentnih laboratorija.
Obveza ovlaštenog veterinara je da u slučaju sumnje na bilo koju bolest iz Priloga I. ovoga Pravilnika o tome bez odgađanja elektroničkim putem izvijesti Upravu i veterinarskog inspektora u nadležnom veterinarskom uredu (Obrazac za prijavu sumnje na bolest životinja).
Obveza ovlaštenog veterinara je da u slučaju potvrđenog slučaja bilo koje bolest iz Priloga I. ovoga Pravilnika o tome bez odgađanja elektroničkim putem izvijesti Upravu i veterinarskog inspektora u nadležnom veterinarskom uredu (Obrazac za prijavu potvrđenog slučaja bolest životinja).
Obveza veterinarskih inspektora je dostavljanje izvješća o odjavi potvrđenog slučaja bolesti životinja (Obrazac za odjavu potvrđenog slučaja bolesti životinja) te izvješćivanje Uprave sukladno članku 6. Pravilnika.

Lista bolesti koje se prijavljuju se nalaze u Prilogu I Pravilnika.
 

Ispunjene obrasce ovlašteni veterinari te veterinarski inspektori trebaju poslati na adresu elektroničke pošte: prijava.bolesti@mps.hr.


Za ostale inforamcije o prijavi bolesti i izvješćivanju slobodno nas kontaktirajte

Tihana Miškić, dr. med. vet.
Telefon: 00 385 1 6443 246
Telefaks: 00 385 1 6443 899 
E-mail: tihana.miskic@mps.hr

Kalendar događanja