Prijava bolesti životinja


Prijava bolesti životinja
 
Pravilnik o prijavi bolesti životinja objavljen je u Narodnim novinama broj 55/2023, a na snagu je stupio 25. svibnja 2023. godine.

Poveznica na Pravilnik
Pravilnik propisuje obveze svih dionika uključenih u postupak prijave i izvješćivanja o sumnji ili pojavi zaraznih i nametničkih bolesti držanih i divljih životinja.
 
Dionici uključeni u prijavu i izvješćivanje su:
 • subjekti (posjednici životinja),
 • veterinari,
 • ovlašteni veterinari,
 • Državni inspektorat,
 • službeni i nacionalni referentni laboratoriji,
 • Ministarstvo poljoprivrede,
 • tijela nadležna za zdravlje ljudi i
 • tijela nadležna za zaštitu prirode.
1. Subjekti su dužni, odmah i bez odgađanja prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji:
 • razloge za sumnju da je među životinjama prisutna bolest
 • pojavu neuobičajenih uginuća i drugih ozbiljnih znakova bolesti i
 • pojavu smanjene proizvodnje bez utvrđenog uzroka.
2. Dužnosti i obveze veterinara i ovlaštenih veterinara propisane su člankom 3. i 4. Pravilnika.
Ovlašteni veterinar dužan je provesti istraživanje i donijeti odluku o isključivanju ili postavljanju sumnje na bolest na obrascima za prijavu.
3. Dužnosti i obveze veterinarskih inspektora propisane su člankom 3. i 5. Pravilnika.

4. Lovoovlaštenici, ovlaštenici ribolovnog prava i povlastica, tijela nadležna za zaštitu prirode te druge relevantne pravne ili fizičke osobe nadležne ili po prirodi posla zadužene za strogo zaštićene vrste životinja dužni su postupati u skladu s člankom 4. Pravilnika.

5. Članak 6. Pravilnika određuje postupanje u slučaju pojave zoonoza u ljudi te obveze tijela nadležnih za zdravlje ljudi.

6. Člankom 7. Pravilnika određeni su način te rokovi izvješćivanja o rezultatima dijagnostičkih pretraživanja.

Odredbe Pravilnika primjenjuju se na bolesti određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o zdravlju životinja (Narodne novine 152/22 i 154/22) te na emergentne bolesti životinja.
 
POPISI KONTAKATA:
 
TIJELA NADLEŽNA ZA ZDRAVLJE LJUDI
OVLAŠTENE VETERINARSKE ORGANIZACIJE (poveznica: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=7)
 
Za ostale informacije o prijavi bolesti i izvješćivanju slobodno nas kontaktirajte
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Dežurni telefon: 099/4392507


Kalendar događanja