Zoonoze – godišnja izvješćaGodišnje izvješće o zoonozama u Republici Hrvatskoj

Zoonoze su  bolesti koje se prenose izravno ili neizravno između životinja i ljudi. Zbog velikog broja potencijalnih uzročnika, zoonoze obuhvaćaju široko područje bolesti s različitim kliničkim te epidemiološkim značajkama i potrebnim kontrolnim mjerama za njihovo suzbijanje. Primjena svih veterinarskih mjera usmjerena je na podizanje razine javnog zdravlja i zdravlja životinja te stoga sprječavanje pojave zoonoza ima višestruki značaj:
  • Zaštita zdravlja ljudi od iznimne je važnosti zbog činjenice da zoonoze koje se prenose putem hrane mogu uzrokovati stradanja ljudi sa značajnim socio-ekonomskim posljedicama;
  • Pojava zoonoza može prouzrokovati značajne gospodarske gubitke u proizvodnji hrane i prehrambenoj industriji.
Poduzimanje mjera za sprječavanje pojave, širenje i iskorjenjivanje zoonoza propisani brojnim podzakonskim aktima. 
Kontrola zoonoza u Hrvatskoj se zasniva na principima preventive, praćenja, nadziranja, kontrole i iskorjenjivanja bolesti u svim razinama proizvodnje, a što uključuje žive životinje, hranu za životinje, objekte za proizvodnju hrane i proizvode.
Zakonodavni okvir daje jasni temelj i smjernice za načine praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza, praćenje njihove otpornosti na antimikrobne pripravke, epidemiološko istraživanje mehanizma i uvjeta nastajanja bolesti koje se prenose hranom i razmjenu podataka vezanih za zoonoze i uzročnike zoonoza u ljudi i životinja, u hrani i hrani za životinje.
Sukladno navedenome  koncept „Jedan svijet – jedno zdravlje“  predstavlja sveobuhvatan i zajednički pristup unaprjeđenju i poboljšanju kvalitete javnog zdravlja utemeljen na zajedničkoj suradnji stručnjaka s područja  humane i veterinarske medicine na nacionalnoj i globalnoj razini.
 
Stoga je u svrhu podizanja opće svijesti, ali i obnove stručnih znanja, izrađeno prvo zajedničko Godišnje izvješće o zoonozama u Republici Hrvatskoj koje uključuje podatke o najznačajnijim zoonozama za 2014. godinu.

Kalendar događanja