Enzootska leukoza goveda


 

Enzootska leukoza goveda (ELG) je kronična virusna zarazna bolest goveda. Bolest je značajna zbog gospodarskih gubitaka nastalih prilikom odbacivanja trupova s tumoroznim promjenama na liniji klanja, kao i zbog smanjene proizvodnosti životinja, odnosno smanjenja mliječnosti i plodnosti u zaraženih goveda. Provedbena uredba (EU) 2018/1882 kategorizira ELG u bolest kategorije C. Bolest kategorije C je bolest s popisa koja je relevantna za neke države članice i za koju su potrebne mjere kako bi se spriječilo njezino širenje u dijelove Unije koji su slobodni od bolesti ili u kojima postoje programi iskorjenjivanja. S obzirom na pretpostavke uspostavljene provođenjem programa iskorjenjivanja ELG tijekom proteklih godina u Republici Hrvatskoj, u 2022. godini se provodi završna faza programa iskorjenjivanja s ciljem ostvarivanja statusa države slobodne od ove bolesti.
 
Program iskorjenjivanja enzootske leukoze goveda u Republici Hrvatskoj

Dodatak 1

Dodatak 2

Dodatak 2 - Epidemiološki upitnik


Dodatne informacije o bolesti!


Kalendar događanja