Etinioza


  Mali kornjaš košnice – uzročnik etinioze
 Latinsko ime: Aethina tumida (Murray)
Uobičajeno ime: Mali kornjaš košnice


 

Šteta u pčelinjim zajednicama: Kornjaš se u invadiranim  pčelinjim zajednicama može razmnožiti, a hrani se leglom, medom i peludom. U povoljnim uvjetima navedeni kornjaš uništava saće te dodatno izlučivanjem ekskremenata u med uzrokuje njegovu fermentaciju i kvarenje. Ukoliko je invazija malim kornjašem košnice visoka i nije kontrolirana, može dovesti do propadanja pčelinje zajednice ili pčele napuste košnicu.
Registracija pčelara u nacionalnom registru: Vrlo je važno da su svi pčelari prijavljeni u evidenciji pčelara i pčelinjaka. Ukoliko nisu poznate i dostupne točne lokacije pčelinjaka kojima prijeti invazija etiniozom, mogućnosti pravovremene kontrole u slučaju pojave bolesti te brze reakcije u provedbi potrebnih mjera su daleko manje, odnosno nedostatne.

 

 Kada se etinioza proširi na nekom području, nemoguće ju je iskorijeniti!


Što učiniti u slučaju sumnje?


Što je prije moguće, obavijestiti Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane, koja će provesti propisane mjere.
Sve sumnjive odrasle jedinke kornjaša, ličinke ili jajašca nužno je bez odgode dostaviti u nacionalni laboratorij za bolesti pčela, na identifikaciju. Za dostavu je potrebno koristiti zapečaćenu posudu. Molimo vas da se pri dostavi u popratni dopis uključi što je moguće više podataka – vaše ime i adresu, kao i detaljne podatke o pčelinjaku (svakako točnu lokaciju). Nikako ne slati žive odrasle jedinke, ličinke ili jajašca poštom. Najjednostavniji način za pravilno slanje uzoraka jest držanje uzoraka preko noći u zamrzivaču ili stavljanjem uzoraka u 70%  etanol.


Informativni letak - Mali kornjaš košnice - uzročnik etinioze


Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini (Narodne novine, br. 2/21, 4/21, 7/21 i 19/21), članak 30:
  • Na svim pčelinjacima na kojima se tijekom tretiranja protiv varooze posumnja na etiniozu, posjednik mora sumnju prijaviti ovlaštenom veterinaru koji mora obaviti klinički pregled pčelinjih zajednica.
  • U slučaju sumnje na bolest ovlašteni veterinar mora uzeti uzorke te iste dostaviti u službeni laboratorij radi pretrage.
  • Troškovi provođenja mjera iz ovoga članka podmiruju se iz državnog proračuna.

Kalendar događanja