Informativni materijali i fotografije


U svrhu informiranja javnosti, distribuirano je nekoliko stotina tisuća informativnih letaka, brošura i plakata sa detaljnim informacijama o provedbi oralne vakcinacije lisica. 
 
Letak - Oralna vakcinacija lisica u Hrvatskoj

Plakat - Oralna vakcinacija lisica
 
U svrhu informiranja lovoovlaštenika, doktora medicine, ovlaštenih veterinarskih organizacija, posjednika životinja i vlasnika kučnih ljubimaca otisnuta je Brošura o provedbi oralne vakcinacije lisica u Republici Hrvatskoj.
 

Fotografije vakcinalnih mamaka 

Kalendar događanja