Goveđa spongiformna encefalopatija (GSE)


Goveđa spongiformna encefalopatija (GSE) je smrtonosna neurodegenerativna bolest odraslih goveda koja je prvi put dokazana u Velikoj Britaniji. Bolest se očituje u 2 oblika: klasičnom (C-tip GSE- a) i atipičnom (H- i L-tipovi GSE- a). Oba oblika bolesti dokazana su u populaciji goveda većine europskih zemalja, Amerike te Azije i Pacifika. GSE je tzv. „prionska bolest“ te pripada skupini  transmisivnih spongiformnih encefalopatija (TSE). Kao rezultat dugogodišnje provedbe mjera nadziranja, kontrole i suzbijanja ove bolesti, broj potvrđenih slučajeva klasičnog GSE- a u konstantnom je padu. Smatra se da se atipični oblici GSE-a javljaju spontano, u vrlo niskoj incidenciji,  a utvrđeni su samo u starijih goveda. U Republici Hrvatskoj do danas nije potvrđen niti jedan slučaj GSE- a.

Prikaz broja potvrđenih slučajeva GSE- a u periodu od 1991. do 2021. godineTemeljem preporuka Svjetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH) određen je postupak utvrđivanja epidemiološkog statusa pojedine zemlje odnosno njene regije kojom se na principu ispunjavanja brojnih epidemioloških i drugih kriterija zemlju odnosno regiju svrstava u skupinu zemalja sa „zanemarivim“, „kontroliranim“ ili „neutvrđenim“ rizikom u odnosu na GSE. Navedena kategorizacija ima ključnu ulogu u  slobodnoj trgovini te se restriktivne mjere za zemlje koje dokažu najviši zdravstveni status značajno smanjuju.
Zahvaljujući uspješnom i sustavnom nadziranju ove bolesti Republika Hrvatska od 2014. godine posjeduje status zemlje „zanemarivog“ rizika u odnosu na GSE dodijeljen od strane WOAH- a, što je najviša kategorija koju WOAH dodjeljuje.

Prikaz statusa država članica WOAH- a u odnosu na GSE rizik

U svrhu održavanja navedenog statusa zemlje te u skladu s Uredbom 999/2001, način praćenja i nadziranja ove bolesti propisuje se Programom nadziranja, kontrole i iskorjenjivanja goveđe spongiformene encefalopatije u Republici Hrvatskoj.

Pregled broja goveda pretraženih na GSE u RH za vremensko razdoblje od 2001. do 2022. godine

Broj pretraženih goveda 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
9 728 15 972 13 135 15 101 16 724 27 430 25 011 24 927 34 278 47 426 43 374
2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
37 176 36 571 34 046 29 445 18 611 5 117 5 160 5 151 5 073 5 366 4 966

U okviru pasivne komponente nadziranja, na GSE moraju biti pretražena sva   goveda koja pokazuju znakove poremećaja središnjeg živčanog sustava, bez obzira na starost.

U okviru aktivne komponente nadziranja, na GSE moraju biti pretražena sva goveda starija od 48 mjeseci:

a) koja pri ante mortem pregledu, pokazuju znakove bolesti na temelju kojih se može posumnjati da su zaražena ili pokazuju fiziološke ili funkcionalne poremećaje, uključujući poremećaje središnjeg živčanog sustava
b) koja su zaklana iz nužde odnosno upućena na prisilno (hitno) klanje od strane veterinara nakon nesreće ili zbog ozbiljnih fizioloških ili funkcionalnih poremećaja, uključujući poremećaje središnjeg živčanog sustava
c) koja su uginula ili usmrćena na gospodarstvu, osim goveda usmrćenih u okviru suzbijanja epidemije odnosno iskorjenjivanja bolesti
d) koja su uginula ili usmrćena tijekom prijevoza ili u klaonici.
Ukoliko su goveda podrijetlom iz Rumunjske, Republike Bugarske i trećih zemalja, na GSE moraju biti pretražena:
a) goveda starija od 30 mjeseci
- pri redovnom klanju za ljudsku prehranu
- koja su zaklana u okviru programa iskorjenjivanja bolesti, a ne pokazuju kliničke znakove bolesti
b) goveda starija od 24 mjeseca:
- koja pri ante mortem pregledu pokazuju znakove bolesti na temelju kojih se može posumnjati da su zaražena ili pokazuju fiziološke ili funkcionalne poremećaje, uključujući poremećaje središnjeg živčanog sustava
- koja su zaklana iz nužde odnosno upućena na prisilno klanje od strane veterinara nakon nesreće ili zbog ozbiljnih fizioloških ili funkcionalnih poremećaja, uključujući poremećaje središnjeg živčanog sustava
- koja su uginula ili usmrćena na gospodarstvu, osim goveda usmrćenih u okviru suzbijanja epidemije odnosno iskorjenjivanja bolesti
- koja su uginula ili usmrćena tijekom prijevoza ili u klaonici.

Klinički znakovi se uočavaju u odraslih životinja i to u vidu:
 
- promjena u ponašanju (nervozno ili agresivno ponašanje);
- depresije;
- preosjetljivosti na zvuk i dodir, trzanje, drhtanje;
- abnormalnog držanja;
- nedostatka koordinacije i poteškoća pri ustajanju iz ležećeg položaja;
- gubitka tjelesne težine;
- smanjene proizvodnje mlijeka.

Program kontrole, nadziranja i iskorjenjivanja goveđe spongiformne encefalopatije u Republici Hrvatskoj

Obrazac za dostavu uzoraka mozga goveda u svrhu pretrage na Goveđu spongiformnu encefalopatiju

Dodatne informacije o GSE:

1. Uredba (EZ) br. 999/2001 Europskog Parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (link:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A02001R0999-20230101&qid=1673610036747)

2. Europska Komisija- TSE (link: https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/transmissible-spongiform-encephalopathies-tses.html)

3. Godišnje izvješće Europske Unije o nadziranju TSE - a tijekom 2021. godine (link: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7655)

4. Svjetska organizacija za zdravlje životinja (WOAH) (link: https://www.woah.org/en/disease/bovine-spongiform-encephalopathy/)Kalendar događanja