Grebež ovaca (Scrapie)
 

Grebež ovaca (eng. scrapie) je fatalna, neurodegenerativna bolest ovaca i koza koja pripada skupini transmisivnih spongiformnih enecefalopatija (TSE). Kao i u drugih bolesti iz ove skupine, uzročnik je prion. Grebež ne predstavlja rizik za zdravlje ljudi odnosno, nije zoonoza. Bolest je poznata od 18. stoljeća. Obično se javlja u ovaca u dobi između 3 i 5 godina. Ime grebež bolest je dobila zbog pojave jednog od karakterističnih kliničkih znakova kada zaražene životinje zbog svrbeža izraženo trljaju (grebu) obraze o stabla, ograde ili kamenje. Ostali klinički znakovi su učestalo mljackanje i žvakanje, promijenjeni hod, konvulzivni kolaps itd. Klinički znakovi u mnogome ovise o trajanju bolesti. U početku se primjećuju promjene ponašanja, a zatim se javljaju i drugi neurološki poremećaji. U ovaca zaraženih grebežom javlja se patognomoničan znak grickanja na podražaj u području oko korijena repa i u području donjeg dijela kralježnice. Uslijed grebanja dolazi do gubitka vune/dlake i ozljeda na koži. Znakovi kronične sistemske bolesti javljaju se kasnije, u vidu gubitka tjelesne mase, anoreksije, letargije te posljedično, uginuća.
 
Grebež je zarazna bolest koja se na druge prijemljive životinje može prenositi kontaktom sa zaraženom životinjom. Glavni način širenja grebeža je odmah poslije poroda s majke na potomstvo i ostalu prijemljivu novorođenu mladunčad koja je izložena tkivima i porođajnoj tj. placentalnoj tekućini zaražene životinje. Mnogo rjeđe se na ovaj način zaraze odrasle životinje. Poznato je da su ovce različito prijemljive na grebež ovisno o genetskoj varijaciji. Vrijeme inkubacije je različito, no uglavnom se mjeri u godinama. Na vrijeme inkubacije utječe više čimbenika uključujući genetiku domaćina i soj uzročnika.
 
Jedini način za sprječavanje širenja grebeža je zabrana prometa životinjama iz zaraženog stada te usmrćivanje i neškodljivo uništavanje zaraženih životinja. Međutim, grebež ima tendenciju perzistiranja u stadu, a može se javiti i spontano u stadima gdje prethodno nije utvrđen.
 
Atipični grebež ovaca je klinički, patološki, biokemijski i epidemiološki različit od „klasičnog“ grebeža ovaca te nije zarazna bolest i javlja se sporadično kao degenerativna bolest u starijih ovaca. Pouzdana konačna potvrda atipičnog grebeža ovaca moguća je samo potvrdnim laboratorijskim testiranjem u referentnom laboratoriju Europske unije.

Nadziranje ovaca i koza na grebež ovaca u RH
 

Broj pretraženih ovaca i koza na grebež u periodu 2011.- 2022. godine u Republici Hrvatskoj

 

  2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Ovce 2290 3234 1118 1743 1618 1758 1476 1390 1350 1547 1506 1505
Koze 624 864 227 624 508 348 351 322 327 375 512 404
Ukupno 2914 4098 1345 2367 2126 2106 1827 1712 1677 1928 2018 1909


  


U Republici Hrvatskoj se u sklopu aktivnog nadziranja provodi uzorkovanje uginulih ovaca i koza u skladu s odredbama Uredbe EK 999/2001. Navedeno nadziranje propisano je Programom nadziranja ovaca i koza na grebež ovaca u Republici Hrvatskoj. Na temelju veličine populacije ovaca i koza u zemlji,  potrebno je tijekom godine uzeti 1500 uzoraka ovaca i do 500 uzoraka koza. Uzorak se uzima od najmanje jedne uginule životinje starije od 18 mjeseci, po svakom stadu čija je lešina dopremljena u objekt/sabiralište.


Statusi gospodarstva u odnosu na klasični grebež ovaca i koza u Republici Hrvatskoj

Obveza dodjeljivanja statusa u odnosu na klasični grebeža gospodarstvima koja žele prometovati ovcama i kozama unutar EU propisana je 2013. godine Prilogom VIII Uredbe 999/2001. Cilj ovoga programa je ostvarivanje uvjeta gospodarstvima ovaca, koza i/ili ovaca i koza za dodjelu statusa zanemarivog ili kontroliranog rizika u odnosu na klasični grebež u RH. Statusi gospodarstva u odnosu na klasični grebež omogućuju promet živih životinja, zametaka, jajnih stanica i sjemena unutar EU između država članica i gospodarstava.

Kalendar događanja