Informacije i događanja


Pomoć zemljama Zapadnog Balkana za poboljšanje sukladnosti međunarodnim standardima o zdravlju akvatičnih životinja
Assistance to Western Balkan countries for improving compliance to international standards on aquatic animal healthU Hrvatskoj te u zemljama u okruženju (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Makedonija) u tijeku je postupak razvoja modernih proizvodnih sustava akvakulture koji građanima predstavljaju zdrav i ekonomičan izvor proteina i donose zaradu od izvoza. Ova regija ima značajne prednosti s obzirom na razvoj akvakulture, jer obuhvaća velika područja visokokvalitetne slatke vode, kvalificiranu i relativno jeftinu radnu snagu i blizinu velikim tržištima Europske unije.
 
Kako bi ostvarile svoj potencijal, zemlje Zapadnog Balkana nastoje razviti sposobnost zadovoljavanja međunarodnih standarda za trgovinu živim akvatičnim životinjama i njihovim proizvodima. Primarni su standardi Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) kako je navedeno u Kodeksu o zdravlju akvatičnih životinja OIE-a i Priručniku za dijagnozu bolesti akvatičnih životinja, Sporazum o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera  (Sporazum SPS) Svjetske trgovinske organizacije (STO), te standardi za pristup tržištu koje zahtijeva Europska unija (EU), kako je navedeno u raznim direktivama EU-a. Postizanje tih ciljeva zahtijeva zadovoljavanje visokih standarda u proizvodnji akvakulture, uključujući visoku razinu sposobnosti rješavanja pitanja povezanih s kontrolom i sprečavanjem bolesti akvatičnih životinja. Ovaj prijedlog regionalnog programa za tehničku suradnju bavi se pitanjima koja postavlja pet zemalja sudionica članica FAO-a u vezi s potrebom poboljšanja nacionalne i regionalne sposobnosti za biosigurnost akvatičnih životinja. Prijedlog se temelji na rezultatima procjene statusa nacionalnog planiranja, politike i kapaciteta za zdravlje akvatičnih životinja u pet zemalja sudionica, pomoću koje su definirana ograničenja u postizanju nacionalnih ciljeva.
 
Sveukupni cilj projekta je jačanje upravljanja regionalnom i nacionalnom biosigurnošću u akvakuzlturi te jačanje sposobnosti suzbijanja prekograničnih bolesti akvatičnih životinja, usput poboljšavajući sukladnost međunarodnim zdravstvenim standardima za akvatične životinje kako bi zemlje mogle bolje održavati i unapređivati nacionalni zdravstveni status akvatičnih životinja, regionalno usklađivati standarde i bolje udovoljavati zahtjevima zdravstvenog standarda regionalnih i međunarodnih trgovačkih partnera. 
 
Projekt će:
  • graditi regionalni kapacitet za zdravlje akvatičnih životinja (preko radionica i izobrazbe) o određenim temama (zakonodavstvo, analiza rizika, nadzor, dijagnostika, pripravnost za hitna stanja, razvoj i promicanje akvakulture);
  • osigurati regionalni pregled i procjenu nacionalnog zakonodavstva kako bi se uskladilo s obzirom na udovoljavanje međunarodnim standardima zdravlja akvatičnih životinja;
  • osmisliti i provesti regionalni program nadzora za bolesti akvatičnih životinja; i
  • promicati  nacionalne, regionalne i međunarodne komunikacijske mehanizme i mrežne sustave za razvoj akvakulture.
 
Održivost je zajamčena promicanjem odgovarajućeg planiranja i postupaka na regionalnoj i nacionalnoj razini. Izvode se s tim povezane aktivnosti izobrazbe za tehničke stručnjake iz nacionalnih dijagnostičkih laboratorija i za više kreatore politike biosigurnosti/zdravlja akvatičnih životinja. Svi će ti postupci osigurati održivost ishoda projekta i pomoći poboljšati dugoročnu politiku i planiranje, kao i tehničku sposobnost provedbe mjera za zdravlje akvatičnih životinja i mjera biosigurnosti u zemljama sudionicama.

Više informacija o projektu na:

www.fao.org
 

Kalendar događanja