Programi nadziranja
Nadziranje bolesti akvatičnih životinja provodit će se u skladu s Programom nadziranja zdravlja akvatičnih životinja koji je u izradi


Bez obzira na činjenicu da je Program nadziranja zdravlja akvatičnih životinja u izradu, sukladno članku 34., stavku (2) Naredbe o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini ("Narodne novine", broj 145/2021), svaka pojava kliničkih znakova u akvatičnih životinja koja upućuje na sumnju na bolest kao i svaka promjena uobičajenih parametara proizvodnje (povećano uginuće, smanjen prirast) mora biti prijavljena veterinaru.

Kalendar događanja