Sastanak sa jedinicama lokalnih samouprava vezano uz izmjene Zakona o zaštiti životinja


 Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede je dana 20. studenoga 2015. godine organizirala sastanak s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s obzirom na izmjene i dopune Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 135/06 i 37/13), a vezano za obveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLS) koje su određene Zakonom o zaštiti životinja.
 Cilj ovoga sastanka je bilo osigurati informacije o prijedlozima za dopune i izmjene Zakona o zaštiti životinja te, uz prijedloge i komentare predstavnika JLS-a, donijeti propis koji će unaprijediti  dobrobit napuštenih životinja i osigurati kvalitetnu primjenu propisa.
Ujedno je na sastanku predstavljen i zakonodavni okvir Europske unije kao i djelovanje svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) čiji rad podupire Europska komisija. OIE je  na globalnoj razini (180 zemalja članica OIE-a, uključujući i Hrvatsku) razvila preporuke za kontrolu populacije pasa lutalica  
( http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_aw_stray_dog.htm ), a iste je preuzelo i ovo nadležno tijelo te ih u obliku mjera za kontrolu populacije pasa lutalica objavilo na svojim stranicama(http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages//dobrobitZivotinja/Program%20kontrole%20populacije%20pasa%20lutalica%20u%20Republici%20Hrvatskoj,%202010..pdf ).
Osim navedenog, ovo tijelo je uključeno u rad RAWC mreže (Regional Animal Welfare Center) koje ima sjedište u Hrvatskom veterinarskom institutu, a članovi su zemlje regije i to Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Slovenija i Srbija. U svom programu rada, a zbog problematike u regiji, RAWC također uključuje i preporuke za upravljanje populacijom pasa lutalica te surađuje po istom pitanju s OIE-om.
Tijekom sastanka smo se također upoznali s različitim iskustvima JLS-a iz npr. Zagreba, Karlovca, Varaždina, Bilja, Čakovca, grada Velike Gorice i dr. koja mogu poslužiti za daljnje unaprjeđenje provođenja mjera za zbrinjavanja napuštenih životinja.
PREZENTACIJE:
Izmjene i dopune Pravilnika kojima moraju udovoljavati skloništa
Izmjene i dopune Zakona o zaštiti životinja
Kontrola populacije pasa
Odgovornost lokalne uprave i samouprave
Označavanje pasa u RH
Prikaz odgovora na Upitnik

 

Kalendar događanja