Komercijalni uvoz pasa, mačaka i pitomih vretica


I. OPĆE ODREDBE

Komercijalno premještanje
pasa (lat. Canis lupus familiaris), mačaka (lat. Felis silvestris catus) i pitomih vretica (lat. Mustela putorius furo) iz trećih zemalja na područje Europske unije označava:
 • svako premještanje koje ima za cilj prodaju ili prijenos vlasništva nad kućnim ljubimcem na drugu pravnu ili fizičku osobu;
 • svako premještanje koje nije u skladu s uvjetima za nekomercijalno premještanje propisanim u Uredbi (EU) br. 576/2013.
Psi, mačke i pitome vretice koji se premještaju iz trećih zemalja u komercijalne svrhe na područje Europske unije moraju udovoljavati propisanim uvoznim zahtjevima navedenim u različitom zakonodavstvu Europske unije.
Nekoliko primjera kada se pri premještanju pasa, mačaka i pitomih vretica primjenjuju uvozni zahtjevi:
 • životinje se iz trećih zemalja otpremaju u Europsku uniju s namjerom promjene vlasništva nad životinjom;
 • životinje pri premještanju iz trećih zemalja na područje Europske unije putuju odvojeno od vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika u razdoblju dužim od 5 dana u odnosu na putovanje vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika;
 • broj životinja koji se premješta iz trećih zemalja na područje Europske unije je veći od 5 a namjena premještanja životinja nije sudjelovanje na natjecanjima, izložbama ili sportskim događanjima ili za trening u svrhu takvih događanja;
 • broj životinja koji se premješta iz trećih zemalja na područje Europske unije je veći od 5 a namjena premještanja životinja je sudjelovanje na natjecanjima, izložbama ili sportskim događanjima ili za trening u svrhu takvih događanja ali pri premještanju nisu ispunjeni svi zahtjevi propisani člankom 5. (2) Uredbe (EU) br. 576/2013.
 Definicije pojmova

 „uvoz” je puštanje u slobodan promet živih životinja, ili namjera da se životinje pusti u slobodan promet na područje Europske unije;
„treće zemlje“ su zemlje koje nisu države članice Europske unije (uključujući i sljedeće države: Andora, Farski otoci, Gibraltar, Grenland, Island, Lihtenštajn, Monako, Norveška, San Marino, Država Vatikanskoga Grada) ;
„granična veterinarska postaja” je svaka kontrolna točka smještena na području graničnog prijelaza u državama članicama Europske unije, određena i odobrena za obavljanje veterinarskih pregleda životinja,  u skladu s propisima Zajednice;
„mjesto podrijetla“ je gospodarstvo ili objekt gdje se pošiljke pasa, mačaka ili pitomih vretica stavljaju u promet u komercijalne svrhe na jedinstveno unutarnje europsko tržište ili otpremaju u svrhu izvoza iz treće zemlje u Europsku uniju;
„mjesto odredišta“ je gospodarstvo, objekt ili bilo koji drugo odredište na području Europske unije navedeno kao mjesto odredišta u veterinarskom certifikatu koji prati životinje prilikom premještanja u komercijalne svrhe;
 „opasan pas“ je pas pasmine terijera tipa bull koji ne potječe iz kontroliranog uzgoja i njihovi križanci.  

Objašnjenja pojedinih pojmova

Zahtjevi u pogledu valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće

Zahtjevi u pogledu valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće su detaljno opisani u Prilogu III Uredbe (EU) br. 576/2013 a oni uključuju sljedeće zahtjeve:
 • životinja mora biti cijepljena protiv bjesnoće odgovarajućim cjepivom koje je odobreno za stavljanje u promet;
 • cijepljenje obavlja ovlašteni veterinar;
 • životinja mora biti stara najmanje 12 tjedana na datum cijepljenja;
 • ovlašteni veterinar ili veterinarski inspektor mora navesti datum cijepljenja u odgovarajućem dijelu veterinarskog certifikata;
 • prije cijepljenja protiv bjesnoće životinja mora biti označena mikročipom na način kako je to propisano u članku 17. Uredbe (EU) br. 576/2013
Razdoblje valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće započinje uspostavom zaštitnog imuniteta, koje nastupa od 21. dana nakon cijepljenja i vrijedi do datuma sukladno uputama proizvođača cjepiva, kojeg ovlašteni veterinar ili veterinarski inspektor unese u odgovarajuću rubriku veterinarskog certifikata.

Zahtjevi u pogledu valjanosti za test titracije protutijela protiv bjesnoće

Zahtjevi u pogledu valjanosti za test titracije protutijela protiv bjesnoće su detaljno opisani u Prilogu IV Uredbe (EU) br. 576/2013. Psi, mačke i pitome vretice koji se unose u komercijalne svrhe na područje Europske unije/Republike Hrvatske iz državnih područja ili trećih zemalja koje se nalaze na popisu trećih zemalja iz Priloga I Odluke Komisije (EZ) br. 2004/211 ili popisu trećih zemalja iz Dijela 1. Priloga II Uredbe Komisije (EU) br. 206/2010 a istovremeno se ne nalaze na popisima trećih zemalja iz Priloga I i II Provedbene Uredba Komisije (EU) br. 577/2013 moraju prije unosa na područje Europske unije imati obavljen test titracije protutijela protiv bjesnoće.
Test titracije protutijela protiv bjesnoće je obvezan i u slučajevima kada se psi, mačke i pitome vretice unose u Europsku uniju iz drugih državnih područja ili trećih zemalja ali prije unosa u Europsku uniju tranzitiraju preko jednog od gore navedenih državnih područja ili trećih zemalja.
Zahtjevi u pogledu valjanosti za test titracije protutijela protiv bjesnoće su sljedeći:
 • test titracije protutijela protiv bjesnoće mora se obaviti na uzorku krvi uzetom najranije 30 dana nakon datuma cijepljenja i 3 mjeseca prije planiranog uvoza;
 • razina neutralizacijskih protutijela protiv virusa bjesnoće u serumu  mora iznositi najmanje 0,5 IU/ml;
 • test titracije protutijela protiv bjesnoće mora biti proveden u laboratoriju odobrenom u skladu s člankom 3. Odluke Vijeća (EZ) br. 2000/258.
Popis odobrenih laboratorija u državama članicama EU i trećim zemljama možete pogledati na sljedećoj mrežnoj stranici Europske komisije:

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs/index_en.htm

Laboratorij koji je obavio test titracije protutijela protiv bjesnoće, je obvezan nalaz testa poslati veterinaru koji je poslao uzorak krvi na ispitivanje, a valjana kopija tog nalaza mora pratiti veterinarski certifikat prilikom uvoza životinje na područje Europske unije.
Test titracije protutijela protiv bjesnoće nije potrebno obaviti ukoliko je za životinju prethodno već dobiven zadovoljavajući rezultat testiranja i životinja se redovito cijepi protiv bjesnoće u razdoblju valjanosti prethodnog cijepljenja. U takvim slučajevima, tijekom životnog vijeka životinje dovoljno je jedno testiranje na titar protutijela na bjesnoću.

Zahtjevi u odnosu na identifikaciju pasa, mačaka i pitomih vretica
  
Kako bi se osigurala jasna povezanost između životinje i veterinarskog certifikata koji prati životinju prilikom komercijalnog unosa na područje Europske unije psi mačke i pitome vretice moraju biti označeni mikročipom (transponderom) ili jasno čitljivom tetovažom. Od 03. srpnja 2011. godine mikročip je jedini važeći način identifikacije pasa, mačaka i pitomih vretica. Tetovaža se prihvaća jedino ukoliko je životinja tetovirana prije 03. srpnja 2011. godine te je tetovaža jasno čitljiva. Ukoliko je životinja označena tetovažom nije je potrebno dodatno označiti mikročipom. Datum označavanja mikročipom ili tetovir oznakom mora biti unesen u odgovarajući dio veterinarskog certifikata.
Označavanje pasa, mačaka i pitomih vretica mikročipom se može obaviti u bilo kojoj dobi životinje u skladu s preporukama proizvođača mikročipa, no obavezno se označavanje mikročipom mora obaviti prije cijepljenja životinje protiv bjesnoće. Ukoliko je životinja prvo cijepljena, a potom označen mikročipom, cijepljenje se ne smatra važećim. U ovom slučaju životinju je nužno nakon označavanja mikročipom ponovno cijepiti protiv bjesnoće te je nakon cijepljenja potrebno pričekati 21 dan prije ulaska na područje Europske unije/Republike Hrvatske.
U skladu s tehničkim zahtjevima za mikročipove propisane u Prilogu II Uredbe (EU) br. 576/2013 mikročipovi moraju:
 • biti sukladni sa standardom ISO 11784 i koristiti tehnologiju HDX ili FDX-B; i
 • biti takvi da ih je moguće očitati s uređajem za očitavanje koji je kompatibilan sa standardom ISO 11785.
Ukoliko mikročip ne odgovara ovim standardima uvoznik životinje je dužan osigurati odgovarajući čitač kako bi se mikročip pri pregledu mogao očitati.

Zahtjevi u odnosu na unos opasnih pasa u Republiku Hrvatsku

U Republiku Hrvatsku u skladu s odredbama Pravilnika o opasnim psima („Narodne novine“ broj 117/08) nije dozvoljeno unositi iz drugih zemalja u svrhu uvoza, provoza ili  privremenog boravka opasne pse pasmine terijera tipa bull koji nisu upisani u registar Međunarodnog kinološkog saveza (FCI) i njihovih križanaca.
Kontrolirani uzgoj terijera tipa bull (stafordski bull terijer, američki stafordski terijer, bull terijer i mini bull terijer) dokazuje se rodovnicom izdanom od kinološkog saveza jedne od zemalja članica Međunarodne kinološke organizacije (FCI).

Zahtjevi u odnosu na dobrobit životinja tijekom prijevoza

Nijedna se životinja ne smije prevoziti ako nije sposobna za planirano putovanje i mora se prevoziti u uvjetima koji jamče da se životinja neće ozlijediti ni nepotrebno patiti. Životinje koje su ozlijeđene ili pokazuju fiziološku slabost ili patološki proces ne smatraju se sposobnim za prijevoz. Zabranjen je prijevoz pasa, mačaka i pitomih vretica u svrhu komercijalnog uvoza u Republiku Hrvatsku ukoliko su mlađi od osam tjedana, osim kad je uz njih i njihova majka. Psi, mačke i pitome vretice koje se prevoze moraju se hraniti u vremenskim razmacima od najviše 24 sata, a napajati u vremenskim razmacima od najviše osam sati.

Odobrene treće zemlje ili državna područja trećih zemalja

U skladu s odredbama članka 1. Provedbene Odluke Komisije (EU) br. 2013/519, pošiljke pasa, mačaka ili pitomih vretica smiju se uvesti u komercijalne svrhe u Uniju pod uvjetom da su državna područja ili treće zemlje iz kojih dolaze ili bilo koje državno područje ili treće zemlje kroz koje se provoze uključeni u popis državnih područja ili trećih zemalja utvrđen u: 
Uvoz pasa, mačaka i pitomih vretica u komercijalne svrhe iz državnih područja ili trećih zemalja koje nisu navedene na gore navedenim popisima nije dozvoljen.
Pošiljke pasa, mačaka ili pitomih vretica koje se uvoze u komercijalne svrhe a namijenjene tijelima, institutima i centrima odobrenima u skladu s Direktivom Vijeća (EEZ) br. 92/65[1] smiju se uvesti u Uniju jedino pod uvjetom da su državna područja ili treće zemlje iz kojih dolaze ili bilo koje državno područje ili treće zemlje kroz koje se provoze uključeni u popis naveden u Prilogu II Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013.

Odobrene granične veterinarske postaje (GVP)

Uvoz pasa, mačaka i pitomih vretica u komercijalne svrhe je dozvoljen jedino preko graničnih prijelaza na kojima se nalaze granične veterinarske postaje (GVP) odobrene za uvoz drugih životinja ( oznaka O) na kojima će granični veterinarski inspektori obaviti veterinarski pregled životinja kako bi provjerio da li udovoljavaju propisanim veterinarsko – zdravstvenim zahtjevima za uvoz.
Popis GVP Republike Hrvatske dostupan je na sljedećoj mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/veteInspekcija/11mj%202015%20GVP%20-%20BIP.pdf

Popis svih GVP u Europskoj uniji je dostupan na mrežnoj stranici Europske komisije (DG Sante) preko sljedeće poveznice:

http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm

U Republici Hrvatskoj za uvoz drugih životinja (onih koje nisu kopitari i papkari) su odobrene GVP Bajakovo (prema Republici Srbiji), GVP Stara Gradiška i GVP Nova Sela (prema Bosni i Hercegovini), GVP Karasovići (prema Crnoj Gori) te GVP Zračna luka Zagreb.

Prethodna najava dolaska pošiljke životinja na GVP

U skladu s člankom 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 282/2004  osoba odgovorna za pošiljku (uvoznik ili njegov zastupnik) obvezna je jedan radni dan prije dolaska pošiljke pasa, mačaka ili pitomih vretica na ulaznu graničnu veterinarsku postaju (GVP) obavijestiti graničnog veterinarskog inspektora odnosne GVP o dolasku životinja, te o broju, vrsti i približnom vremenu dolaska životinja.
Pošiljka se najavljuje na obrascu ZVDU propisanom u Dodatku I. Uredbe Komisije (EZ) br. 282/2004 EZ putem TRACES sustava ili, ukoliko životinje ulaze na područje Europske unije preko GVP Republike Hrvatske, pošiljku je moguće najaviti i na obrascu objavljenom na mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.
Obrazac za prethodnu najavu pošiljke je potrebno e –poštom ili putem faksa dostaviti ulaznoj GVP a dostupan je preko sljedeće poveznice:

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/veteInspekcija/GVI/Obrazac%20za%20prednajavu%20pošiljke%20životinja.pdf

Kontakt podaci GVP Republike Hrvatske dostupni su na sljedećoj mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/veteInspekcija/11mj%202015%20GVP%20-%20BIP.pdf

Prekršajne odredbe

Ukoliko osoba odgovorna za pošiljku ne najavi pošiljku životinja jedan radni dan prije dolaska životinja na ulaznu GVP to predstavlja postupanje protivno važećim veterinarskim propisima te granični veterinarski inspektor prema osobi odgovornoj za pošiljku poduzima zaštitne mjere u skladu s odredbama propisanim u članku 166. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ 82/2013;148/2013).

Veterinarski pregledi

Sve pošiljke pasa, mačaka i pitomih vretica koje se unose u komercijalne svrhe na područje Europske unije iz trećih zemalja podliježu potpunom veterinarskom pregledu na ulaznoj GVP u skladu s odredbama Direktive Vijeća (EEZ) br. 91/496[2] .

Visina pristojbe za obavljene veterinarske preglede

Visina pristojbe za obavljeni veterinarski pregled živih životinja pri uvozu propisana je u Poglavlju V Priloga Pravilnika o visini pristojbi za veterinarski pregled pošiljaka iz trećih zemalja („Narodne novine“ 8/2014).
Pristojba za obavljeni veterinarski pregled pošiljaka, koji se obavlja noću, u dane državnih blagdana ili u neradne dane (subota i nedjelja), uvećava se za 50%.
Noćnim radom podrazumijeva se rad koji se obavlja u razdoblju od 22 sata do 6 sati sljedećeg dana.
 
II. VETERINARSKO – ZDRAVSTVENI UVJETI ZA UVOZ

Veterinarski certifikat

Sve pošiljke pasa. mačaka i pitomih vretica koje se iz trećih zemalja unose u komercijalne svrhe na područje Republike Hrvatske/Europske unije prilikom unosa mora pratiti veterinarski certifikat propisan u Prilogu Provedbene Odluke Komisije (EU) br. 2013/519.

Veterinarski certifikat za uvoz pasa, mačaka i pitomih vretica u Europsku uniju.

Veterinarski certifikat mora biti:
 • napisan na jeziku zemlje izvoznice, hrvatskom jeziku te u slučaju da Republika Hrvatska nije država članica preko koje se pošiljka unosi na područje Europske unije i na jeziku ulazne države članice,
 • izdan i ovjereni od službenog veterinara treće zemlje iz koje se životinje izvoze.
Uvoz pasa, mačaka i pitomih vretica u komercijalne svrhe iz državnih područja i trećih zemalja navedenih  u Prilogu II Provedbene Uredba Komisije (EU) br. 577/2013
 
Državna područja i treće zemlje navedene u Dijelu 1. Priloga II Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013
Andora, Švicarska(1), Farski otoci, Gibraltar, Grenland, Island, Lihtenštajn, Monako, Norveška, San Marino, Država Vatikanskoga Grada
(1)Na osnovu veterinarskog sporazuma između Švicarske i država članica EU, za komercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica iz Švicarske u Europsku uniju/Republiku Hrvatsku vrijede jednaki zahtjevi kao i za komercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica između država članica Europske unije.
 
Državna područja i treće zemlje navedene u Dijelu 2. Priloga II Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013
Otok Ascension, Ujedinjeni Arapski Emirati, Antigva i Barbuda, Argentina, Australija, Aruba, Bosna i Hercegovina, Barbados, Bahrein, Bermudi, Bonaire, Sveti Eustazije i Saba, Bjelarus, Kanada, Čile, Curaçao, Fidži, Falklandski Otoci, Hong Kong, Jamajka, Japan, Sveti Kristofor i Nevis, Kajmanski Otoci, Sveta Lucija, Montserrat, Makedonija, Mauricijus, Meksiko, Malezija, Nova Kaledonija, Novi Zeland, Francuska Polinezija, Sveti Petar i Mikelon, Rusija, Singapur, Sveta Helena, Sveti Martin, Trinidad i Tobago, Tajvan, Sjedinjene Američke Države (uključujući područja: Američka Samoa, Guam, Sjeverni Marijanski Otoci, Portoriko, Američki Djevičanski Otoci), Sveti Vincent i Grenadini, Britanski Djevičanski Otoci, Vanuatu, Wallis i Futuna
Veterinarsko – zdravstveni uvjeti za uvoz pasa, mačaka i pitomih vretica iz gore navedenih državnih područja i trećih zemalja u Europsku uniju propisani su u Direktivi Vijeća (EEZ) br. 92/65 a to znači da  uvjeti uvoza moraju biti barem istovrijedni onima koji su propisani u Uredbi (EU) br. 576/2013.
Opći zahtjevi kojima moraju udovoljavati psi, mačke i pitome vretice ukoliko se uvoze u Republiku Hrvatsku iz gore navedenih zemalja su sljedeći:
 • životinje moraju biti označene mikročipom ili tetovažom pri čemu je tetovaža valjana jedino ukoliko je jasno vidljiva a u veterinarskom vcertifikatu koji prati životinju je navedeno da je životinja tako označena prije 03.07.2011. godine;
 • ovlašteni veterinar/veterinarski inspektor mora klinički pregledati životinje unutar 48 sati prije otpreme životinja u Europsku uniju/Republiku Hrvatsku kojim treba biti potvrđeno da su u vrijeme kliničkog pregleda životinje bile sposobne za prijevoz u predviđeno odredište;
 • životinje moraju udovoljavati veterinarsko – zdravstvenim uvjetima navedenim u veterinarskom certifikatu za uvoz pasa, mačaka i pitomih vretica u Uniju koji je propisan u Prilogu Provedbene Odluke Komisije (EU) br. 2013/519  a osobito:
  • zahtjevima u pogledu valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće navedenim u Prilogu III Uredbe (EU) br. 576/2013;
  • ukoliko je odredišna država članica Europske unije ima status zemlje slobodne od parazita Echinococcus multilocularis, u skladu s odredbama Delegirane Uredba Komisije (EU) br. 1152/2011 , psi moraju biti tretirani protiv zrelih i nezrelih intestinalnih oblika parazita Echinococcus multilocularis najviše 120 sati, a najmanje 24 sata prije planiranog ulaska u takvu državu članicu ili njezine dijelove.
Popis državnih područja i država članica Europske unije koje imaju status zemlje slobodne od parazita Echinococcus multilocularis.

Pri uvozu pasa i mačaka iz Malezije te mačaka iz Australije moraju se poštivati zaštitne mjere iz Odluke Komisije (EZ) br. 2006/146 . Zaštitne mjere se ne odnose na pse i mačke u provozu preko područja Europske unije ukoliko se transportiraju zrakoplovom te tijekom putovanja do odredišne treće zemlje ne napuštaju prostor međunarodne zračne luke.
Psi i mačke se mogu uvesti iz Malezije (poluotoka) pod sljedećim uvjetima:
 • da životinje nisu bile u kontaktu sa svinjama tijekom najmanje proteklih 60 dana prije izvoza;
 • da životinje nisu boravile na gospodarstvima u kojima su tijekom proteklih 60 dana potvrđeni slučajevi bolesti Nipah;
 • da su životinje su podvrgnute ELISA testu za određivanje protutijela IgG s negativnim rezultatom, provedenim na uzorku krvi uzetim unutar 10 dana od izvoza, provedenim u laboratoriju koji su za test na protutijela na viruse bolesti Nipah odobrila nadležna veterinarska tijela.
Mačke se mogu uvesti iz Australije pod uvjetom da životinje nisu boravile na gospodarstvima u kojima su tijekom proteklih 60 dana potvrđeni slučajevi bolesti Hendra.
U Republiku Hrvatsku u skladu s odredbama Pravilnika o opasnim psima („Narodne novine“ broj 117/08) nije dozvoljeno unositi iz drugih zemalja u svrhu uvoza, provoza ili  privremenog boravka opasne pse pasmine terijera tipa bull koji nisu upisani u registar Međunarodnog kinološkog saveza (FCI) i njihovih križanaca.

Uvoz pasa, mačaka i pitomih vretica u komercijalne svrhe iz državnih područja i trećih zemalja koji su navedeni  u Prilogu I Odluke Komisije (EZ) br. 2004/211 ili Dijelu 1. Priloga II Uredbe Komisije (EU) br. 206/2010 a nisu navedeni u Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 577/2013
 
Državna područja i treće zemlje iz Priloga I Odluke Komisije (EZ) br. 2004/211
Bolivija, Brazil, Kina, Kostarika, Kuba, Alžir, Egipat, Izrael(1), Indija, Jordan, Kirgistan, Republika Koreja, Kuvajt, Libija, Maroko, Crna Gora, Makao, Oman, Peru, Paragvaj, Katar, Srbija, Saudijska Arabija, Tajland, Tunis, Turska, Ukrajina, Urugvaj, Južna Afrika
 
Državna područja i treće zemlje iz Dijela 1. Priloga II Uredbe Komisije (EU) br. 206/2010
Albanija, Brazil, Bocvana, Belize, Kina, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Alžir, Etiopija, Gvatemala, Honduras, Izrael(1), Indija, Kenija, Maroko, Crna Gora, Madagaskar, Namibija, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Srbija(2), Salvador, Svazi, Kina, Tunis, Turska, Ukrajina, Urugvaj, Južna Afrika, Zimbabve
 (1)Izrael se odnosi na Državu Izrael, isključujući područja koja su pod izraelskom upravom od lipnja 1967., to jest Golansku visoravan, Pojas Gaze, Istočni Jeruzalem i ostatak Zapadne obale.
(2)Ne uključuje Kosovo u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244/99.
Veterinarsko – zdravstveni uvjeti za uvoz pasa, mačaka i pitomih vretica iz gore navedenih državnih područja i trećih zemalja u Europsku uniju propisani su u Direktivi Vijeća (EEZ) br. 92/65 a to znači da  uvjeti uvoza moraju biti barem istovrijedni onima koji su propisani u Uredbi (EU) br. 576/2013.
Opći zahtjevi kojima moraju udovoljavati psi, mačke i pitome vretice ukoliko se uvoze u Republiku Hrvatsku iz gore navedenih zemalja su sljedeći:
 • životinje moraju biti označene mikročipom ili tetovažom pri čemu je tetovaža valjana jedino ukoliko je jasno vidljiva a u veterinarskom certifikatu koji prati životinju je navedeno da je životinja tako označena prije 03.07.2011. godine;
 • ovlašteni veterinar/veterinarski inspektor mora klinički pregledati životinje unutar 48 sati prije otpreme životinja u Europsku uniju/Republiku Hrvatsku kojim treba biti potvrđeno da su u vrijeme kliničkog pregleda životinje bile sposobne za prijevoz u predviđeno odredište;
 • životinje moraju udovoljavati veterinarsko – zdravstvenim uvjetima navedenim u veterinarskom certifikatu za uvoz pasa, mačaka i pitomih vretica u Uniju koji je propisan u Prilogu Provedbene Odluke Komisije (EU) br. 2013/519  a osobito:
  • zahtjevima u pogledu valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće navedenim u Prilogu III Uredbe (EU) br. 576/2013;
  • zahtjevi u pogledu valjanosti za test titracije protutijela protiv bjesnoće;
  • ukoliko je odredišna država članica Europske unije ima status zemlje slobodne od parazita Echinococcus multilocularis, u skladu s odredbama Delegirane Uredba Komisije (EU) br. 1152/2011, psi moraju biti tretirani protiv zrelih i nezrelih intestinalnih oblika parazita Echinococcus multilocularis najviše 120 sati, a najmanje 24 sata prije planiranog ulaska u takvu državu članicu ili njezine dijelove.
Popis državnih područja i država članica Europske unije koje imaju status zemlje slobodne od parazita Echinococcus multilocularis.

U Republiku Hrvatsku u skladu s odredbama Pravilnika o opasnim psima („Narodne novine“ broj 117/08) nije dozvoljeno unositi iz drugih zemalja u svrhu uvoza, provoza ili  privremenog boravka opasne pse pasmine terijera tipa bull koji nisu upisani u registar Međunarodnog kinološkog saveza (FCI) i njihovih križanaca.

Uvoz pasa, mačaka i pitomih vretica namijenjenih za tijela, zavode i centre odobrene u skladu s Direktivom Vijeća (EEZ) br. 92/65

Pošiljke pasa,mačaka i pitomih vretica namijenjenih za tijela, zavode i centre odobrene u skladu s Direktivom Vijeća (EEZ) br. 92/65 se mogu uvoziti iz trećih zemalja u Europsku uniju ukoliko:
               
Dokumenti za ispis:
1. Komercijalni uvoz pasa, mačaka i pitomih vretica iz trećih zemalja (PDF)
2..Veterinarski certifikat
Ažurirano: 10. travnja 2016. godine

[1] U Republici Hrvatskoj odredbe Direktive Vijeća (EEZ) br. 92/65 preuzete su Pravilnikom o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz dodatka A dijela I Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (NN 137/13; 82/14).
[2] U Republici Hrvatskoj odredbe Direktive su preuzete Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (NN 154/08;154/09;28/10).

Kalendar događanja